× A kiadvány nem a Hetednapi Adventista Egyház által elfogadott fordítás, és hibákat tartalmazhat!

Bizonyságtételek 1. kötet
Egervári Dezső, 1868.

Életrajz
GYERMEKKOROM
MEGTÉRÉSEM
REMÉNYVESZTETTSÉG
KILÉPEK A METODISTA EGYHÁZBÓL
AZ ALAKI TESTVÉREK ELLENZÉSE
ADVENT-ÉLMÉNY
ELSŐ LÁTOMÁSOM
FELSZÓLÍTÁS AZ UTAZÁSRA
LÁTOMÁS AZ ÚJFÖLDRŐL
A DORGÁLÁS VISSZATARTÁSA
HÁZASSÁGOM ÉS TOVÁBBI TEVÉKENYSÉGEM
KÖNYVKIADÁS ÉS UTAZÁS
MICHIGANBA KÖLTÖZÉS
FÉRJEM HALÁLA
Egyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
TESTVÉRED ŐRIZŐJE
MIKOR KEZDJÜK A SZOMBATOT?
AZ IGAZSÁG ELLENZŐI
SZÜLŐI FELELŐSSÉG
ISTENBE VETETT HIT
AZ IGAZSÁG HÍRNÖKE CSOPORT
KÉSZÜLJ ISTENED ELÉ
Kettes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
KÉT ÚT
ALKALMAZKODÁS A VILÁGHOZ
LELKÉSZFELESÉGEK
Hármas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
BUZDULJ FEL ÉS TARTS BŰNBÁNATOT
A KELET ÉS A NYUGAT
Négyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
FIATAL SZOMBATTARTÓK
FEGYELMI ELJÁRÁSOK A GYÜLEKEZETBEN
„VIGYÁZZATOK MAGATOKRA”
A GAZDAG IFJÚ
A GYÜLEKEZET KÖTELESSÉGE ÉS KIVÁLTSÁGA
A RÁZÁS
Ötös szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A LAODICEAI GYÜLEKEZET
IMAHÁZAK
A PÉLDÁZATOK TANULSÁGAI
JÓTÁLLÁS HITETLENEKÉRT
ESKÜTÉTEL
TÉVEDÉSEK AZ ÉTRENDBEN
Hatos szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A PANGÁS FEDDÉSE
KÖTELESSÉGÜNK GYERMEKEINK IRÁNT
Rendszeres jótékonyság
FELEKEZETÜNK NEVE
A SZEGÉNY
KOCKÁZATOS ÜZLETI VÁLLALKOZÁSOK
HŰTLEN INTÉZÖ
VAKBUZGÓSÁG WISCONSINBAN
AZ INTÉSEK ELTITKOLÁSA
AZ OHIÓI ÜGY
TELJES MEGSZENTELŐDÉS
SZEMÉLYES ÉLMÉNY
A MŰ NYUGATON
VÁLASZ
Hetes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
ÉSZAK ÉS DÉL
NAGY NYOMORÚSÁG KÖZELEDIK
RABSZOLGASÁG ÉS A HÁBORÚ
VESZEDELMES IDŐK
SZERVEZET
KÖTELESSÉGÜNK A SZEGÉNYEK IRÁNT
A PÉLDAADÁS EREJE
ODASZENTELŐDÉS
BÖLCSELKEDÉS ÉS HIÚ ÁMÍTÁS
Nyolcas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
VALLÁS A CSALÁDBAN
FÉLTÉKENYKEDÉS ÉS GÁNCSOSKODÁS
A HIT EGYSÉGE
ÉSZAK-WISCONSIN
SÁTÁN HATALMA
A KÉT KORONA
A JÖVÖ
Kilences szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A LÁZADÁS
IGEHIRDETŐINK KÖTELESSÉGEI, ÉS VESZEDELMEI
A LÁTOMÁSOK HELYTELEN HASZNÁLATA
SZÜLŐK ÉS GYERMEKEK
A MUNKA KELETEN
Tízes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
A FIATALOKAT FENYEGETŐ VESZÉLY
JÁRJATOK A VILÁGOSSÁGBAN
AZ ÜGY KELETEN
DÁVID IMÁJA
SZÉLSŐSÉGEK A RUHÁZKODÁSBAN
UTASÍTÁSOK HULL VÉN SZÁMÁRA
MEG NEM SZENTELT IGEHIRDETŐK
A LELKIPÁSZTOR FELESÉGE
SZABADALMI JOGOK
Tizenegyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
MEGÚJULÁS AZ ÖLTÖZKÖDÉS TERÉN
LELKÉSZEINK
AZ EGÉSZSÉGÜGY MEGÚJULÁSA
Tizenkettes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
Üzenet az ifjúsághoz
KERESZTÉNY ÜDÜLÉS
AZ ÚJ RUHÁZKODÁS
RÁGALMAK BATTLE CREEKRŐL
A FELELŐSSÉGEK ÁTHÁRÍTÁSA
A SZOMBAT HELYES MEGÜNNEPLÉSE
POLITIKAI GONDOLATOK
KAMAT
CSALÓKA GAZDAGSÁG
ENGEDELMESKEDJÜNK AZ IGAZSÁGNAK
ÉLETBIZTOSÍTÁS
TERJESSZÉTEK IRATAINKAT
EGÉSZSÉG ÚJÍTÓ
GYÓGYINTÉZET
EGÉSZSÉG ÉS VALLÁS
MUNKA ÉS SZÓRAKOZÁS
Tizenhármas szám—Bizonyságtétel az egyháznak
BEVEZETÉS
TAPASZTALATAINK
KIADÓNK
HARC ÉS GYŐZELEM
A BATTLE CREEKI GYÜLEKEZET
SZÚR-VÁG
AZ ÖNHITTSÉG VESZEDELME
NE HAGYJÁTOK MAGATOKAT MEGCSALNI
Tizennégyes szám—Bizonyságtétel az egyháznak
SZEMÉLYES BIZONYSÁGTÉTELEK KIADÁSA
AZ EGÉSZSÉG INTÉZET
ÉLMÉNYEINK TAPASZTALATAINK
LELKÉSZEK, REND ÉS SZERVEZET
TOVÁBBI MUNKÁSSÁGUNK
HANNAH MÓRE ESETE
EGÉSZSÉGES FŐZÉS
KÖNYVEK ÉS FÜZETEK
A KERESZTÉNY JELSZÓ
SZERETET A CSALÁDI KÖRBEN
A FÉRJ HELYZETE
Függelék