2021. February 26., Friday

Ne lopj!

„Ne lopj!” (2Móz 20:15)

E tilalom magában foglalja mind a társadalmi, mind az egyéni bűnöket. A nyolcadik parancsolat elítéli az emberrablást, a rabszolgakereskedelmet, és tiltja a hódító háborúkat. Elítéli a lopást és a rablást. Szigorú igazságosságot követel az élet legkisebb dolgaiban is. Tiltja a csalást, a megtévesztést a kereskedelemben, és megköveteli a jogos tartozások és munkabérek megfizetését. Kijelenti, hogy a mások tudatlanságából, gyengeségéből vagy szerencsétlenségéből való előnyszerzés a mennyei könyvekben csalásként fog szerepelni. (Patriarchs and Prophets, 309.)

A nyolcadik parancsolat megfékezi az ember lelkét, hogy ne akarjon ártó kihágásokat tenni, melyekre mások jogait megsértve önszeretete és nyereségvágya késztetné. Ez a parancsolat a becstelenség, igazságtalanság és csalás minden fajtáját tiltja, legyen az bármily nyilvánvaló, vagy bármily hihetően színlelt. (Letter 15, 1895.)

Isten saját ujjával írta fel a kőtáblára: "Ne lopj!" (2Móz 20:15), mégis a szenvedélynek alattomos lopását gyakorolják és mentegetik. Megtévesztően udvarolnak, titkos találkákat tartanak fenn mindaddig, amíg a tapasztalatlan érzelmét - aki nem tudja hova vezetnek e dolgok - elvonja szüleitől és afelé irányítja, aki éppen a vele szemben tanúsított eljárása által beigazolja, méltatlan szerelmére. A Biblia kárhoztatja a becstelenség minden formáját. (Fundamentals of Christian Education, 102.)

A szívekkel való játék nem kis jelentőségű bűncselekmény a szent Isten szemében. (The Adventist Home, 57.)

Amikor embertársainkkal szemben kis becstelenséget és egyre nagyobb csalást követünk el, ugyanazt Istennel szemben is meg fogjuk tenni. Azok az emberek, akik megmaradnak jellemtelenségük útján, elveiket e szerint valósítják meg, míg végül saját lelküket is becsapják és elvesztik a mennyet, az örök életet. (The Adventist Home, 392.)

Amíg az ég és a föld fennáll, mindaddig érvényesek az isteni törvények is. Igazsága olyan szilárdan megáll, … és az áldás forrásává válik, amely szétárad az egész földre, hogy felüdítse azt. (Thoughts from the Mount of Blessing, 80.)