2020. February 25., Tuesday

Legyetek tiszták!

„Ne paráználkodj!” (2Móz 20:14)

Ez a parancsolat nemcsak a tisztátalan cselekedeteket tiltja, hanem az érzéki gondolatok és kívánságok ápolását is, sőt az azokat ébresztő szokásokat is. Nemcsak külső életünk tisztaságát követeli meg tőlünk, hanem a szív rejtett gondolatainak és törekvéseinek tisztaságát is. Krisztus, aki Isten törvényének messzemenően kötelező voltát tanította, kijelentette, hogy a gonosz gondolat vagy tekintet éppen olyan bűn, mint a törvényellenes cselekedet elkövetése. (Patriarchs and Prophets, 308.)

Jézus azt mondta, hogy ha titkon is, de szeretjük és melengetjük a gonosz, erkölcstelen gondolatokat, ez azt bizonyítja, hogy még mindig a bűn uralkodik a szívünkben. A lélek még mindig a bűn rabszolgaságában sínylődik. Aki örömöt lel a tisztátalan jelenetekben, aki megtűri magában a gonosz gondolatot, aki kéjvágyó pillantást enged meg magának, az majd a nyílt bűnben, a tényleges elkövetésben ismerheti föl a lelkében rejtegetett gonoszság valódi természetét. A bűn szégyenterhe és szívet tépő nyomorúság lesz a sorsa. A kísértés alatt valaki talán súlyos bűnbe esik, mégsem ez az időszak termi meg a nyilvánvalóvá vált gonoszságot. A kísértés csupán napvilágra hozza, ami már azelőtt is a szívében lappangott. Ahogy „az ember gondolkodik szívében, az ő”; mert a szívből „indul ki minden élet.” (Péld. 23:7; 4:23) (Thoughts from the Mount of Blessing, 94.) A szív, amelyben Krisztus lakik, annyira elégedett lesz az Ő szeretetével, hogy nem emészti a vágy, hogy sajnáltassa magát, önmagára terelve a figyelmet. Ha lelkünket Istennek adjuk át, az Ő bölcsessége eléri, amire az emberi bölcsesség képtelen. (Thoughts from the Mount of Blessing, 101.)

Amíg csak élünk, szilárd céltudatossággal őrködni kell érzelmeink és szenvedélyeink felett. Egyetlen pillanatig sem lehetünk biztonságban, csak akkor, ha Istenre bízzuk magunkat, és életünk Krisztusban rejtőzik. (Prophets and Kings, 84.)

Minél közelebb kerülünk Jézushoz, annál inkább részesei leszünk tiszta és szent jellemének; a bűn egyre bántóbbnak tűnik fel előttünk, Krisztus tisztasága és világossága pedig egyre kívánatosabb lesz. (Testimonies For The Church 5:141.)