2022. January 26., Wednesday

Tőle kapjuk a Lélek gyümölcsét

„Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van.” (Ef 5:9)

Talán azt képzeljük, hogy saját erőnkből átalakíthatjuk jellemünket és életünket, hogy beléphessünk a dicsőség kapuján? Ha ezt gondoljuk, tévedünk. Nem tudjuk megtenni. Minden pillanatban Isten Szentlelkétől függünk, aki állandóan munkálkodik bennünk és gyermekeinkben.

Ha a szülők úgy látják, hogy otthonukban másképpen állnak a dolgok, szenteljék magukat teljesen Istennek, s akkor az Úr úgy irányítja majd az eseményeket és gondolatokat, hogy teljes átalakulás mehet végbe a családban. (Child Guidance, 172.)

Együttérző Megváltótok szeretettel tekint rátok, készen arra, hogy meghallgassa imáitokat, és megadja a segítséget, amire szükségetek van életetek munkája során. A keresztény jellem építőkövei a szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, hit és nagylelkűség. Ezek a drága ajándékok a Lélek gyümölcsei. Ezek képezik a keresztény ember koronáját és pajzsát…Semmi sem adhat ennél tökéletesebb örömet és megelégedést. (The Signs of the Times, November 29, 1877.)

Ha befogadod Krisztus Lelkét … magad is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A Lélek ajándékai beérnek jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust mindenben, ami tiszta, nemes és szép…

Ez a gyümölcs soha nem romlik meg, hanem megtermi a maga gyümölcsét az örök életre.

„Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.” Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Amikor Krisztus jelleme tökéletesen kiábrázolódik népében, akkor eljön, hogy mint sajátját magához vegye őket. (Christ’s Object Lessons, 69.)