2020. July 13., Monday

Legyetek erősek, mert Isten velünk van!

„Legyen bátor az ország egész népe – ezt mondja az ÚR –, és dolgozzatok, mert én veletek vagyok – így szól a Seregek URa.” (Agg 2:4)

Az Úr ismeri a küzdelmeket, amelyeket a mai, utolsó napokban népének Sátán eszközeivel és az olyan nagy üdvösséget megvető, gonosz emberekkel kell vívnia. Megváltónk, a mennyei seregek nagyhatalmú parancsnoka, a legegyszerűbben, a legőszintébben szól hozzánk. Nem takargatja a ránk váró nehéz küzdelmeket. Rámutat a veszedelmekre, elénk tárja a harc tervét. Ismerteti a ránk váró kemény, kockázatos munkát, majd int, hogy mielőtt a harcba bocsátkoznánk, számítsuk ki, mibe fog kerülni. Egyúttal bátorít mindenkit, hogy ki-ki öltse magára a fegyverzetét, és várjuk a mennyei seregtől, hogy ők állítsák össze a hadakat az igazságért és életszentségért vívott küzdelemre. Az ember gyöngesége emberfölötti erőre és segítségre fog találni a súlyos küzdelmekben, hogy a Mindenható cselekedeteit cselekedje. Ha kitartunk a hitben és teljesen Istenre bízzuk magunkat, sikerünk biztos lehet.

Bár a gonoszság régi szövetsége most is fölsorakozik ellenük, Isten mégis fölszólítja őket, hogy legyenek bátrak és erősek, küzdjenek hősiesen, hiszen a mennyet kell elnyerniük, s angyaloknál hatalmasabb áll soraikban, a menny seregeit vezénylő Parancsnok. Amint Jerikó elfoglalásánál történt, Izrael seregei közül senki nem dicsekedhetett, hogy a maga véges erejét használta a város falainak ledöntésénél, hanem az Úr seregeinek parancsnoka tervezte a harcot a lehető legegyszerűbbre, hogy egyedül az Urat illesse meg a magasztalás, az emberek pedig ne fuvalkodjanak fel. Isten minden erőt megígért nekünk, “mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Csel 2,39) (The S.D.A. Bible Commentary 2:995, 996.)

A hit élő hatalom, mely áthatol minden akadályon, túljut minden korláton, és az ellenséges tábor szívében tűzi ki lobogóját. (The Signs of the Times, April 14, 1881.)