Május 21. - MEGFELELŐ RUHÁZAT

Mértékletesség {ML 145}   

„Nem félti a hótól házanépét, mert egész házanépe karmazsinba öltözött (meleg ruhába).” (Példabeszédek könyve 31,21) {ML 145.1}   

Bár ruházatunk szerény és egyszerű, legyen jó minőségű, kellemes színű és alkalmas a szolgálatra. Elsősorban a tartósságra tekintsünk a kiválasztásánál. Nyújtson megfelelő védelmet a hideg ellen. A példabeszédekben bemutatott asszony nem félti családját a hótól, mert egész házanépe meleg, vastag ruhába öltözött. {ML 145.2}   

Ruházatunkat tartsuk tisztán! A szennyes ruha egészségtelen, mert beszennyezi testünket és lelkünket is. {ML 145.3}   

Minden tekintetben legyen egészséges a ruházatunk. Isten mindenekelőtt azt kívánja, hogy egészségesek legyünk testben és lélekben – de egészségünk megtartása érdekében együtt kell munkálkodnunk Ővele. Testi-lelki egészségünk megőrzését elősegíti az egészséges ruházat. {ML 145.4}   

Az öltözékünk legyen ízléses, szép, de természetes egyszerűség jellemezze. Krisztus óv bennünket a kérkedéstől. A mező virágaira, a tisztaságukban kibontakozó liliomokra mutatva így szól: „Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.” Jézus a természet szépségeivel szemlélteti azt az ékességet, amelyet a menny értékel: a szerény bájosságot, egyszerűséget, tisztaságot és csinosságot, mely a ruházatunkat is tetszetőssé teszi Isten előtt. (The Ministry of Healing, 288–289. o.) {ML 145.5}   

Az egészség a vérkeringésünktől függ, azért különös figyelmet kell fordítanunk végtagjaink védelmére: óvjuk és hideg időben tartsuk melegen kezünket és lábunkat, mint mellkasunkat és szívünk tájékát. (Bizonyságtételek, II. köt., 531. o.) {ML 145.6}   

***** {ML 145}   

Testvéreink öltözzenek egyszerűen! Sokan meg is teszik ezt. Ruházatunk legyen jó anyagból való, tartós, szerény, korunknak megfelelő, de a ruházat kérdése, a divat ne kösse le gondolatainkat. (19. levél, 1897) {ML 145.7}