Május 23. - DÁNIEL, A MÉRTÉKLETESSÉG PÉLDAKÉPE

Mértékletesség {ML 147}   

„És szólt velük a király, és mindnyájuk között sem találtaték olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás, és álltak a király előtt. S minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódék, tízszerte okosabbaknak találta őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak.” (Dániel próféta könyve 1,19–20) {ML 147.1}   

Három évig tartó képzésük során Dániel és társai megőrizték jó szokásaikat, Isten iránti hűségüket, és mindig az Ő erejére támaszkodtak, tőle függtek, szolgájának tekintették magukat. Mértékletes, önmegtartóztató életet éltek. Amikor eljött az ideje, az ország szolgálatára szánt más jelöltekkel együtt vizsgázniuk kellett, a király előtt adva számot képességeikről és fejlődésükről. Gyors felfogásuk, választékos és szabatos beszédük, kiterjedt ismereteik tanúskodtak szellemi képességeik erejéről és elevenségéről. {ML 147.2}   

Isten mindig tiszteletben tartja az igazságot, jogosságot. Az ígéretes ifjakat összegyűjtötték Babilonba minden országból, amelyet a nagy király leigázott, de a héber foglyok valamennyi fiatal között vetélytárs nélkül álltak. Egyenes tartásuk, határozott, ruganyos lépteik, szép arcuk, tisztán működő érzékszerveik, tiszta leheletük jelei voltak a nemességnek, amellyel a természet azokat tiszteli meg, akik engedelmeskednek törvényeinek. {ML 147.3}   

Dániel és társai szilárdan megálltak Babilon fényűző királyi udvarának félrevezető befolyása közepette. A mai fiatalokat is körülveszik a vágyakat gerjesztő csábítások. Különösen nagyvárosaink teszik vonzóvá és könnyűvé az érzéki élvezetek minden formáját. Azok, akik Dánielhez hasonlóan nem akarják megfertőztetni magukat, a mértékletes szokások jutalmát aratják. {ML 147.4}   

Dániel tiszta értelme, határozott célkitűzése, jóra törekvése, képessége az ismeretek megszerzésére és ereje a kísértések legyőzésére nagymértékben egyszerű étrendjének volt köszönhető, az imaélete mellett. {ML 147.5}   

Álljatok meg Istentől kapott férfiasságotokban és nőiességetekben! Isten megjutalmaz benneteket nyugodt idegzettel, tiszta elmével, jó ítélőképességgel és értelemmel. A fiatalok, akik szilárd, megingathatatlan elvek szerint élnek, elnyerik a testi-lelki-szellemi egészség áldását. (Youth’s Instructor, 1903. július 9.) {ML 147.6}