Május 24. - TEST ÉS LELEK HARMONIKUS, EGÉSZSÉGES MŰKÖDÉSE

Ép testben ép lélek {ML 148}   

„Isten nem a félelem lelkületét adta nekünk, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkületét.” (Timótheusnak írt II. levél 1,7) {ML 148.1}   

Isten azért alkotta testünk minden szervét, hogy a lélek szolgája legyen. Az agy a test középpontja, minden szellemi tevékenység székhelye. Az agyból eredő idegek uralják, kormányozzák testünket. Az agyidegek szellemi benyomásokat szállítanak minden ideghez, egy távíró készülék drótjaihoz hasonlóan, és kormányozzák a szervezet minden részének életműködését. Minden mozgásszervünket az agyból nyert közlések kormányozzák. (Bizonyságtételek, III. köt., 69. o.) {ML 148.2}   

Az agyidegek – amelyek kapcsolatban állnak egész szervezetünkkel – alkotják az egyetlen közvetítőeszközt, amely által a menny érintkezik az emberrel, és befolyásolja belső életét. Mindaz, ami megzavarja az idegrendszer elektromos áramának keringését,* csökkenti életerőinket, s ennek eredménye az agy érzékenységének eltompulása. (Bizonyságtételek, II. köt., 347. o.) {ML 148.3}   

A test bármely része, amelyet nem kezelnek kellő gondossággal, „megtáviratozza”, azaz jelzi bántalmát az agynak. (Christian Education, 125. o.) {ML 148.4}   

Nemcsak kiváltsága, hanem szent kötelessége mindenkinek, hogy megértse azokat a törvényeket, amelyeket Isten helyezett el lényükben. Ha jobban megértjük az emberi szervezet működését, igyekszünk alárendelni testünket a lélek nemesebb erőinek. Testünk csodálatos szerkezetét a végtelen bölcsességű Tervező alkotta, és gondozásunkra bízta, hogy ennek az ezerhúrú hárfának a harmonikus működését megőrizzük. (The Health Reformer, 1871. szeptember) {ML 148.5}   

Testünk-lelkünk minden energiájának harmonikus, egészséges működése boldogságot eredményez. Minél emelkedettebbek és kifinomultabbak ezek az erők, annál tisztább és zavartalanabb boldogságnak örvendhetünk. (Review and Herald, 1884. július 29.) {ML 148.6}   

* „Az elektromos áram szerepe létfontosságú az ember idegrendszerének működésében. Az idegi jelek terjedése alapvetően elektromos folyamat, azonban az áramvezetés sokkal bonyolultabb módon történik, mint például a fémekben vagy a pozitív és negatív ionokat tartalmazó elektrolitokban. Alapvetően az idegi jelek vezetésének elektromos természete felelős azért, hogy az emberi test rendkívül érzékenyen reagál arra, ha kívülről elektromos áram (áramütés) éri.” (Az elektromos áram élettani hatása, http://tudasbazis.sulinet.hu) {ML 148.7}