Május 25. - ELCSENDESEDÉS ÉS FELFRISSÜLÉS

Ép testben ép lélek {ML 149}   

„Az Úrnak félelme meghosszabbítja a napokat.” (Példabeszédek könyve 10,27) {ML 149.1}   

Mindazoknak, akik azt szeretnék, hogy Isten nevelje őket, szükségük van a saját szívükkel, a természettel és Istennel való érintkezés csendes nyugalmára. Egyénenként kell meghallanunk Őt, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más hang elnémult, és csendben várunk Isten előtt, a lélek csendje érthetőbbé teszi számunkra Teremtőnk hangját, aki ezt kéri tőlünk: „Csendesedjetek el és ismerjétek el (tudjátok meg), hogy én vagyok az Isten.” (46. zsoltár 11) Aki így felfrissül a sokféle tevékenység, a rohanás és a feszültségek közepette, azt a világosság és békesség légköre veszi körül, fizikai és szellemi ereje megújul. (Counsels on Health, 163. o.) {ML 149.2}   

Kérjünk értelmet, bölcsességet Istentől az Ő dicsőségére, és rendeljük alá akaratunkat az Úrnak, akkor csodálatos javulás áll be egészségi állapotunkban. (Medical Ministry, 1892. november–december) {ML 149.3}   

Lelki betegségekkel találkozunk mindenütt. A sok szenvedést okozó betegségek kilenctizedének alapját itt kell keresnünk. Krisztus vallása az egyik leghatásosabb gyógyszer, mert kiváló idegnyugtató hatású. (Bizonyságtételek, V. köt., 444. o.) {ML 149.4}   

Minél jobban felismerjük a mennyei befolyásokat, annál biztosabb lesz a gyógyulásunk. {ML 149.5}   

Az istenfélelem nem ütközik az egészség törvényeivel, hanem összhangban van velük. Az Úrnak félelme minden valódi siker alapja. {ML 149.6}   

Együtt kell működnünk Istennel testünk gondozásában: az Isten iránti szeretet, a hit Őbenne elengedhetetlen az élethez és az egészséghez. Ha szeretnénk tökéletesen egészségesek lenni, töltse be szívünket szeretet, remény, és az Úrban való öröm. (Review and Herald, 1901. április 9.) {ML 149.7}