Május 26. - JÓ CSELEKEDET ÉS BÉKESSÉG

Ép testben ép lélek {ML 150}   

„A te törvényed kedvelőinek nagy békességük van, és nincs bántódásuk.” (119. zsoltár 165) {ML 150.1}   

Ha a lélek szabad és boldog a jó cselekedet tudatában, s az örömteli megelégedettség érzése járja át, amiért boldoggá tesz másokat, ez a tudat olyan jókedvre derít, amely az egész szervezetünkre hatással van. Akadálytalanná teszi a vérkeringést, és felüdíti az egész szervezetet. Isten áldása gyógyító erő, és akik bővelkednek a jótéteményben, tapasztalják ezt a szívükre és életükre árasztott csodálatos áldást. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 13. o.) {ML 150.2}   

Azokat, akik követik a bölcsesség és szentség útját, s nem merülnek hiábavaló szórakozásokba, nem fogja gyötörni a hasztalan bánkódás az elpazarolt órák miatt, nem szomorkodnak, és nem kínozza őket a félelem. {ML 150.3}   

A szórakozások feltüzelik az elmét, de utána bizonyosan nyomott hangulat következik. A hasznos munka és mozgás sokkal egészségesebb befolyást gyakorol az elmére, megerősíti az izmokat, javítja a vérkeringést, és valódi segítségnek bizonyul az egészség helyreállításában. {ML 150.4}   

A jó cselekedet a legjobb orvosság a beteg test és lélek számára. Isten különös áldása, amely megnyugszik azon, aki elfogadja: egészség és erő. (Review and Herald, 1872. március) {ML 150.5}   

A jó cselekedet a jótevő és azt elfogadó számára egyaránt áldás. Ha mások javát keresve elfeledkezel magadról, győzelmet aratsz saját erőtlenségeiden! A jó cselekedet nyomán érzett megelégedés nagyban hozzásegít a gondolkodásod egészséges működésének helyreállításához. A jó cselekedet megeleveníti a lelket és felpezsdíti az egész testet. (Bizonyságtételek, II. köt., 534. o.) {ML 150.6}   

***** {ML 150}   

Akinek a lelke nyugodt és megelégedett Istenben, az egészség útján halad. (Review and Herald, 1880. március 11.) {ML 150.7}