Május 27. - A VIDÁM SZÍV JÓ ORVOSSÁG

Ép testben ép lélek {ML 151}   

„A vidám szív jó orvosságul szolgál.” (Példabeszédek könyve 17,22) {ML 151.1}   

Test és lélek között nagyon szoros a kapcsolat. Ha az egyik szenved, a másik is megérzi. Lelkiállapotunk sokkal jobban befolyásolja az egészségünket, mint sokan gondolják. Számos betegség, amelyben az emberek szenvednek, a nyomott hangulat eredménye: a szomorúság, aggodalom, elégedetlenség, önvád, bűntudat, bizalmatlanság gyengíti az életerőnket, romlást és halált munkál. {ML 151.2}   

A betegséget néha előidézi és gyakran komolyan súlyosbítja a képzelődés. Sokan életük végéig gyengélkednek, pedig egészségesek lehetnének, ha ők is ezt akarnák. {ML 151.3}   

A bátorság, remény, hit, rokonszenv és szeretet előmozdítja az egészséget, és meghosszabbítja az életet. Az elégedett elme és a vidám szív egészség a testnek és erő a léleknek. {ML 151.4}   

Az egészség leghatékonyabb védelmezői: a hála, öröm, jótett, bizalom Isten szeretetében és gondoskodásában. (The Ministry of Healing, 241., 281. o.) {ML 151.5}   

Be kell mutatnunk, milyen fontos az önuralom az egészség megőrzésében és helyreállításában. Fel kell tárnunk mindenki előtt a harag, elégedetlenség, önzés, tisztátalanság lehangoló és betegítő hatását – s a vidámság, önzetlenség és hála csodálatos erejét. {ML 151.6}   

A Szentírásban megtaláljuk az élettani igazságot, amelyet tekintetbe kell vennünk: „A vidám szív jó orvosságul szolgál.” (Nevelés, 197. o.) {ML 151.7}   

A kereszténység valódi alapelvei mindenki előtt megnyitják a boldogság felbecsülhetetlen értékű forrását. (Counsels on Health, 28. o.) {ML 151.8}   

Törekedjünk a vidám, reményteljes, békés lelkületre, mert ettől függ az egészségünk. (Bizonyságtételek, III. köt., 13. o.) {ML 151.9}