Május 28. - KEDVES TETTEK ÉS SZAVAK AZ EGÉSZSÉGÉRT

Ép testben ép lélek {ML 152}   

„A kedves szavak olyanok, mint a lépesméz: édesek a léleknek és egészség a csontoknak.” (Példabeszédek könyve 16,24) {ML 152.1}   

A kedves, vidám, bátorító szavak hatásosabbak, mint a legjobb orvosság, mert bátorságot nyújtanak a csüggedt, kétségbeesett szívnek. Az a boldogság és napfény, amelyet kedves tetteink és bátorító szavaink által viszünk a családba, tízszeresen megtérül. A férj gondoljon arra, hogy a gyermekek nevelésének terhe nagyrészt az édesanyán nyugszik, sokat fáradozik a kicsinyek jellemének formálásáért. Ez ébressze fel a férj leggyengédebb érzéseit, és gyengédsége által könnyítsen felesége terhein. A férj bátorítsa feleségét, hogy támaszkodjon társa nagy szeretetére, és irányítsa gondolatait a menny felé, ahol erő, béke és pihenés vár az elfáradtakra. (Bizonyságtételek, I. köt., 306–307. o.) {ML 152.2}   

A férj kedvessége és szeretetteljes udvariassága drága bátorítás a feleség számára, s az a boldogság, amelyet feleségének nyújt, a saját szívébe is örömet és békességet áraszt. (The Ministry of Healing, 374. o.) {ML 152.3}   

A mennyhez hasonló az olyan otthon, ahol az Úr Lelke van jelen. Meg kell szabadulnunk mindattól, ami elrontaná a család békéjét és egységét, s ápolnunk kell a gyengédséget és szeretetet. (The Signs of the Times, 1911. június 20.) {ML 152.4}   

Az otthon legyen az a hely, ahol vidámság, előzékenység és szeretet lakozik, mert ahol ezek a kegyelmi ajándékok jelen vannak, ott boldogság és békesség a családtagok osztályrésze. (The Ministry of Healing, 393. o.) {ML 152.5}   

Azokat, akik az élet harcát nagy akadályok közepette vívják, felüdíthetjük, megerősíthetjük és bátoríthatjuk kicsiny figyelmességek által, amelyek semmibe sem kerülnek. Egyszerűen mondott kedves szavak, keresetlenül tett kicsiny figyelmességek elűzik a kísértések fellegeit, amelyek a lélek égboltja felett gyülekeznek. (61. kézirat, 1900) {ML 152.6}   

A szelídség, kedvesség és gyengédség oly légkört teremt, amely meggyógyít, nem pedig megsemmisít. (320. levél, 1906) {ML 152.7}