Május 30. - A MEGBOCSÁTÁS GYÓGYULÁST HOZ

Ép testben ép lélek {ML 154}   

„Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről, aki megbocsájtja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” (103. zsoltár 2–3) {ML 154.1}   

Megváltónk szolgálata testi-lelki gyógyulást eredményezett. Az általa tanított evangélium a lelki élet és fizikai gyógyulás üzenete volt, a bűnből való szabadítást és a betegségek gyógyítását összekapcsolta. Ugyanezt az üzenetet bízta a keresztény orvosra, aki Krisztussal együtt munkálkodva enyhítheti embertársai fizikai és lelki bajait. A betegek számára a kegyelem követének kell lennie a gyógyítónak, aki orvosságot hoz a szenvedők legyengült testének és bűnbeteg lelkének. (The Ministry of Healing, 111. o.) {ML 154.2}   

Amikor a szegény gutaütöttet ahhoz a házhoz vitték, ahol Jézus tanított, nagy tömeg volt az ajtónál, lehetetlenné téve a bejutást, a közeledést Megváltónkhoz. Azonban a hit és a remény felébredt a szegény szenvedő beteg szívében, ezért azt javasolta barátainak, hogy vigyék a ház hátsó oldalához, bontsák fel a tetőt, és eresszék le őt a Megváltó elé. Javaslatát végrehajtották. A beteg a hatalmas Gyógyító előtt feküdt, gyógyulása érdekében megtették mindazt, amit emberek megtehettek. Jézus tudta, hogy a beteg gyötrődik a bűnei miatt, és először ettől a tehertől kell megszabadulnia. Megváltónk a leggyengédebb részvétet kifejező szavakkal, szeretettel szólt hozzá, nem mint egy idegenhez, sőt nemcsak mint barátjához, hanem mint akit éppen akkor fogadtak be Isten családjába: „Fiam, bízzál, megbocsáttattak neked a te bűneid.” (Máté evangéliuma 9,2) {ML 154.3}   

Sokan többet szenvednek lelki, mint testi betegségeik miatt, és addig nem találnak enyhülést, amíg nem jönnek Jézushoz, az élet forrásához. Akkor megszűnik a fáradtság, csüggesztő magány és elégedetlenség. A megelégedettség öröme lelküknek életet, testüknek egészséget és erőt ad. (Bizonyságtételek, IV. köt., 579. o.) {ML 154.4}   

Krisztus ma is átérzi minden szenvedő beteg fájdalmait. Ő az, aki valósággal így szólhat minden beteghez: „Gyógyulj meg!”, majd megparancsolja a szenvedőnek: „Menj el, és többé ne vétkezzél!” (Youth’s Instructor, 1898. december 29.) {ML 154.5}