Január 14. - ERŐ AZ IMÁBAN

Ima az életemben {ML 18}   

„Akármit kértek majd az én nevemben, én megcselekszem azt.” (János evangéliuma 14,13) {ML 18.1}   

Isten nem veti meg az alázatos szív és a bűnbánó lélek imáját. Az igazi ima: szívünk megnyitása mennyei Atyánk előtt, elismerése annak, hogy teljesen tőle függünk, szükségleteink feltárása, és hálás szeretetünk kinyilvánítása. (The Signs of the Times, 1886. július 1.) {ML 18.2}   

Az angyalok feljegyeznek minden komoly és őszinte imát. Inkább engedjük el önző kedvteléseinket, de ne hanyagoljuk el Istennel való kapcsolatunkat. A legnagyobb szegénység és önmegtagadás Isten helyeslésével jobb a gazdagságnál, kényelemnél és a világ barátságánál Teremtőnk nélkül. Időt kell szakítanunk az imára. Ha megengedjük, hogy gondolatainkat csupán a világi dolgok foglalják le, Isten adhat nekünk időt az imára azáltal, hogy elvétetnek bálványaink: vagyonunk, házaink vagy földjeink. {ML 18.3}   

A fiatalok sem esnének bűnbe, ha nem térnének olyan ösvényekre, amelyeken haladva nem kérhetik Isten áldását. Ha a küldöttek, akik az utolsó ünnepélyes üzenetet viszik a világnak, nem hideg szívvel, lanyhán, kedvetlenül, hanem buzgón és hittel imádkoznának, mint Jákob, akkor gyakran elmondhatnák: „Láttam Istent színről színre, és megőrizte életemet.” A menny fejedelmeknek tekintené őket, akiknek hatalmuk van arra, hogy Istennel és emberekkel vívott harcukban győzzenek. (A nagy küzdelem, 622. o.) {ML 18.4}   

A hitben mondott igazi ima hatalom annak számára, aki kérésével Istenhez fordul. Az ima – akár a gyülekezetben vagy a családi oltárnál hangzik el nyilvánosan, avagy titokban, a belső szobánkban – közvetlenül Isten jelenlétébe emeli fel az embert. Az állandó ima által a fiatalok is olyan szilárd elvek birtokosaivá válnak, hogy a leghevesebb kísértés sem képes eltéríteni őket Isten iránti hűségüktől. {ML 18.5}   

Krisztus gyülekezete és a hívő ember a legnagyobb győzelmeket ima által nyerheti el, amikor komoly, tusakodó hittel imádkozva megragadja Isten hatalmas karját. (Youth’s Instructor, 1900. február 15.; Pátriárkák és próféták, 203. o.) {ML 18.6}