Május 31. - EGY RECEPT MINDEN BETEGSÉG MEGGYÓGYÍTÁSÁRA

Ép testben ép lélek {ML 155}   

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek.” (Máté evangéliuma 11,28) {ML 155.1}   

Isten gyógyító ereje áthatja az egész természetet. Ha egy fába belevágnak, ha egy ember megsérül vagy eltörik egy csontja, a természet, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Még mielőtt szükség lenne rájuk, a gyógyító tényezők készenlétben állnak, és amint megsérül egy testrészünk, a szervezet minden erejét megfeszíti, mindent megtesz a sérülés helyreállítása érdekében. Így van a lelki életben is. Mielőtt a bűn miatt szükség lett volna rá, Isten már gondoskodott gyógyszerről. Mindazokat, akik engedtek a kísértésnek, megsebesítette, összezúzta az ellenség, azonban ahol feltűnik a bűn, ott Megváltónk is megjelenik. (Nevelés, 113. o.) {ML 155.2}   

Ha elfogadjuk az evangéliumot a maga tisztaságában és erejében, meggyógyít bennünket a bűn által okozott betegségeinkből. Feltámad számunkra az igazság napja, gyógyulás lesz a szárnyai alatt (Malakiás könyve 4,2). {ML 155.3}   

Megelevenítő erő az a szeretet, amelyet Krisztus áraszt egész lényünkre. Minden életfontosságú szervünket, agyunkat, szívünket és idegeinket átjárja gyógyító érintése. Lényünk legmagasabb rendű erői felélednek Őáltala. Megszabadítja lelkünket a bűntől, szomorúságtól és gondtól, amelyek megsemmisítik életerőnket. Nyomában derű és lelki nyugalom támad. Olyan örömet kelt a lelkünkben, amelyet földi hatalom meg nem semmisíthet: a Szentlélek általi örömet, egészséget, és életet adó boldogságot. {ML 155.4}   

Megváltónk szavai orvosi receptet kínálnak a testi, lelki és szellemi betegségek meggyógyítására: „Jöjjetek énhozzám… és én nyugalmat adok a lelketeknek!” Bár a saját helytelen tetteink által zúdítjuk magunkra a szenvedéseket, Jézus könyörülő szánalommal tekint ránk. Nála segítséget találhatunk. Nagy dolgokat cselekszik azokért, akik bíznak Őbenne. {ML 155.5}   

Ha kitárnánk lelkünk ablakát a menny felé, és értékelnénk Isten ajándékait, ránk áradna a gyógyító erő. (The Ministry of Healing, 115–116. o.) {ML 155.6}