Június 3. - KRISZTUSHOZ KÖZEL IGAZI ÖRÖMBEN VAN RÉSZÜNK

Kik az igazán boldogok? {ML 158}   

„Menj be a te Uradnak örömébe!” (Máté evangéliuma 25,23) {ML 158.1}   

Sokan azért olyan nyugtalanok, mert nem járulnak a boldogság igazi forrásához. Krisztuson kívül igyekeznek megtalálni azt az örömet, amely egyedül Őbenne található. Jézusban nincsenek csalódott remények. Sokan mennyire elhanyagolták az ima drága kiváltságát! Az ima a keresztény ember erőssége és ereje. Amikor egyedül van, akkor sem magányos, mert érzi annak jelenlétét, aki ezt mondta: „Íme én veletek vagyok minden napon.” {ML 158.2}   

A fiataloknak éppen erre van szükségük: a Biblia vallására – ennek helyét semmi sem foglalhatja el. (Review and Herald, 1880. március 11.) {ML 158.3}   

Nekünk, keresztényeknek nagy szükségünk van a reménységre. A Biblia vallása vigaszt nyújt számunkra, és elvezet az igazi boldogság kútforrásához. (Youth’s Instructor, 1907. január 1.) {ML 158.4}   

Nincs igazi öröm Krisztus örömén kívül. Mindaz a vágyott boldogság, amelyről az ember azt képzeli, hogy elérheti Krisztus nélkül, hamuhoz hasonlóvá válik, és csak csalódást okoz. Ne gondold egy pillanatra sem, hogy egy vallástalan ember boldog lehet. (15. levél, 1899) {ML 158.5}   

Senki sem élvezheti az életet igazán a Biblia vallása nélkül. Az Isten iránti szeretet megtisztítja és nemesíti ízlésünket, minden vágyunkat, elmélyíti szeretetünket, és beragyogja minden értékes örömünket. Képessé tesz arra, hogy értékeljük mindazt a jót, amit kapunk Istentől, és örvendjünk mindannak, ami igaz és szép. (The Gospel Herald, 1882. augusztus) {ML 158.6}   

Az igaz kereszténynél mindig észrevehetjük azt a különleges örömet, az Istenbe vetett szent, boldog bizalmat, Teremtőnk gondviselésében való megnyugvást, amely felüdíti a hívő ember lelkét. (Bizonyságtételek, III. köt., 377.) {ML 158.7}   

Az Isten szeretetében és gondviselésében való hit könnyít a gondok és aggodalmak terhein. Szívünket örömmel és megelégedéssel tölti be, legyenek bármilyenek a körülményeink. A Biblia szerinti vallásosság valóban elősegíti az egészséget, meghosszabbítja az életet, és fokozza örömünket az élet minden áldásában. Megnyitja lelkünk számára a boldogság kiapadhatatlan forrását. (Pátriárkák és próféták, 600. o.) {ML 158.8}