Június 5. - A BIBLIA MEGMUTATJA A BOLDOGSÁG ÚTJÁT

Kik az igazán boldogok? {ML 160}   

„Inkább gyönyörködöm a Te bizonyságaid útjában, mint minden gazdagságban. (…) Gyönyörködöm rendeléseidben, a Te beszédedről nem feledkezem el.” (119. zsoltár 14–16.) {ML 160.1}   

A Biblia elénk tárja a menny felmérhetetlen gazdagságát és örökkévaló kincseit. Az embert a legerősebb vágya arra ösztönzi, hogy keresse boldogságát. A Biblia elismeri e vágy jogosságát, és bemutatja, hogy az egész menny együtt dolgozik velünk azért, hogy elnyerjük az igazi boldogságot. Megismerteti velünk, milyen feltételek alapján lehet a miénk Jézus Krisztus békessége. Leírja az örök boldogság és napfény otthonát, ahol többé nem lesz könny és nélkülözés. (28. levél, 1888) {ML 160.2}   

A Biblia megtanít téged, hogy mindenben becsületes, mértékletes, szorgalmas, igazságszerető és őszinte legyél. Ha tanácsait megfogadod, hűségessé tesznek téged. Olyan befolyást kölcsönöznek, amely mindig fölfelé irányít, hogy Isten megtisztítsa a jellemedet. Erőt ad, amely elvon a bűntől, és az igazság útjára vezet. {ML 160.3}   

Az ilyen élet nem nélkülözi az örömet. Telve lesz vigasztalással, megelégedéssel, mivel szívedbe fogadod a mennyet, a békességet, és bizonyságot teszel róla, hogy „Isten törvénye tökéletes, megtéríti a lelket” (19. zsoltár 8). {ML 160.4}   

Szeretném, ha minden fiatal megértené, milyen kedves Isten előtt, ha egy ifjú átadja Neki a szívét. Milyen szeretettel őrzik az angyalok az istenfélő és Istent szerető fiatalok lépteit! Jézus név szerint ismeri őket, és példájuk más fiatalokat is segít, hogy helyes úton járjanak. A világosság élő csatornája lesz, aki szívébe és elméjébe rejtette az Ige intéseit és bátorításait, Isten ígéreteinek drága gyöngyeit, amelyekből mindenkor meríthet. Kapcsolatban áll a világosság Forrásával. Isten a mennyei világosság gyógyító sugarait árasztja lelkébe, és mindazok lelkébe, akik körülötte vannak. (Youth’s Instructor, 1887. augusztus 3.) {ML 160.5}