Június 9. - AZ ENGEDELMESSÉG JUTALMA

A boldogság útja {ML 164}   

„Ha készségesek és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.” (Ésaiás könyve 1,19) {ML 164.1}   

Míg Isten engedelmességet kíván országa törvényei iránt, viszonzásul egészséget, boldogságot, békét és örömet ad népének. (Counsel and Practice on Tithe, 454. o.) {ML 164.2}   

Az Isten iránti szeretet és hűség alapelve, valamint a gyermeki szeretet és engedelmesség szoros kapcsolatban állnak egymással. A szülői tekintély megvetése hamarosan Isten tekintélyének megvetéséhez vezet. (Pátriárkák és próféták, 337. o.) {ML 164.3}   

A gyermekek nagyon korán meg tudják érteni, amit nyíltan és egyszerűen mondanak nekik. Kedves, értelmes bánásmóddal meg lehet őket tanítani az engedelmességre. Az anya ne engedje meg gyermekének, hogy egyetlen esetben is „győzzön” felette. Tekintélyének fenntartása érdekében nem kell szigorú rendszabályokat alkalmaznia – elérheti célját határozott irányítás és kedvesség által, amely szeretetéről győzi meg a gyermeket. (Pacific Health Journal, 1890. április) {ML 164.4}   

Ha a gyermekek szeretik szüleiket és bíznak bennük, engedelmeskednek nekik – akkor megtanították őket az első leckére arról, hogyan legyenek keresztények. A gyermekeknek ugyanúgy szükségük van arra, hogy engedelmeskedjenek Jézusnak, bízzanak Megváltójukban és szeressék Őt, amiképpen engedelmeskednek szüleiknek, bíznak bennük és szeretik őket. (Pacific Health Journal, 1890. szeptember) {ML 164.5}   

Azonnali és állandó engedelmesség a bölcs szülői rendelkezések iránt – ez segíti elő a gyermekek boldogságát, Isten tiszteletét és a társadalom javát. A gyermekeknek meg kell tanulniuk, hogy az otthon törvényei iránti engedelmesség az ő tökéletes szabadságukat jelenti. A keresztények ugyanezt a leckét tanulják: az Isten törvénye iránti engedelmesség az ő tökéletes szabadságuk. (Review and Herald, 1881. augusztus 30.) {ML 164.6}   

***** {ML 164}   

A gyermekek sokkal boldogabbak lesznek a helyes fegyelmezésnek köszönhetően, mint akkor, ha megengedik nekik, hogy féktelen indulataik sugallatai szerint cselekedjenek. (49. kézirat, 1901) {ML 164.7}