Június 15. - HÁLA A KEGYELMI AJÁNDÉKOKÉRT

A boldogság útja {ML 170}   

„Énekelek az Úrnak, mert jót tett velem.” (13. zsoltár 6) {ML 170.1}   

Az emberek minden földi kívánságukat kielégíthetik, mégsem elégednek meg, és sokan nem értékelik a sok jót, amit kapnak. Jézus helyreállította a bélpoklosok egészségét, és a betegség által elpusztított testrészeiket újjáteremtette. De a gyógyultak közül csak egy tért vissza, hogy köszönetet mondjon és dicsőítse Istent. {ML 170.2}   

A tíz bélpoklosról feljegyzett tanítás ébressze fel szívünkben a vágyat, hogy hálátlanságunk dicséretté és hálaadássá változzék. Isten hitvalló népe ne zúgolódjon és ne panaszkodjon tovább! Gondoljunk arra, aki minden áldásunk adományozója. Neveljük magunkat Isten iránti hálára, hiszen Ő táplál, ruház bennünket, és fenntartja az életünket. (Review and Herald, 1894. november 13.) {ML 170.3}   

Nincs-e okunk arra, hogy beszéljünk Isten jóságáról és hatalmáról? Ha barátaink kedvesek hozzánk, magától értetődőnek tartjuk, hogy megköszönjük kedvességüket. Sokkal inkább tartsuk örömnek azt, hogy köszönetet mondhatunk a legjobb Barátunknak, aki minden jó és tökéletes adománnyal elárasztott bennünket. Minden gyülekezetben ápoljuk az Isten iránti hálaadást! Neveljük rá ajkunkat, hogy dicsérje Teremtőnket a családi körben! Adományaink és ajándékaink fejezzék ki hálánkat az elnyert kegyelmi ajándékokért. Mindenben hirdessük Isten örömüzenetét és megmentő kegyelmének evangéliumát! (Review and Herald, 1908. május 7.) {ML 170.4}   

Mindazok szíve Isten szeretetétől ég, akik befogadták Jézus Krisztust, s akiket Ő a saját jellemtulajdonságaival ajándékozott meg. A hála lelkülete hatja át őket. Mutassuk be Jézust az embereknek! Emeljük fel Őt, a Golgota férfiját, ének és ima által! Komolyan törekedjünk arra, hogy hirdessük az evangéliumot! Mondjuk el Isten szeretetének drága történetét! Ebben a munkában olyan megelégedést találunk, amely az örökkévaló korszakokon át is megmarad. (Review and Herald, 1899. július 11.) {ML 170.5}