Június 18. - SZERETETTELJES FIGYELMESSÉG

A boldogság útja {ML 173}   

„Ha szeretjük egymást, Isten bennünk lakik, és az Ő szeretete teljessé lett bennünk.” (János apostol I. levele 4,12) {ML 173.1}   

Tedd jó illatúvá otthonod légkörét gyengéd figyelmességed által! (18/b levél, 1891) {ML 173.2}   

Otthonunk legyen a legtisztább és legmagasztosabb érzelmeink központja. Mindennap gondosan és kitartóan őrizzük és erősítsük a békességet, összhangot és a szeretetet, hogy ezek az értékek ott lakozzanak családunk minden tagjának szívében. (The Signs of the Times, 1911. június 20.) {ML 173.3}   

Azért van annyi kemény szívű férfi és nő, mert az igazi szeretetet gyengeségnek tekintik, és elnyomják. Az ilyen emberek természetének jobbik részét elrontották és tönkretették gyermekkorukban, s ha az isteni világosság sugarai fel nem olvasztják hidegségüket és önzésüket, akkor boldogságuk örökre el van temetve. Ha azt akarjuk, hogy olyan gyengéd szívünk legyen, amilyen Jézusnak volt, amikor itt járt az emberek között, és ha olyan szent részvétet akarunk tanúsítani a bűnös és halandó emberek iránt, mint az angyalok, akkor ápolnunk kell a gyermekkor megértő szeretetét, amely maga az egyszerűség. (Bizonyságtételek, III. köt., 359. o.) {ML 173.4}   

Részesítsd elismerésben gyermekeidet, amikor csak tudod! Tedd az életüket olyan boldoggá, amennyire csak lehetséges. Szívük fogékony marad a jóra, ha szeretettel és megértéssel fordulsz feléjük, mert ezáltal előkészíted az utat az igazság magvai számára. Isten nemcsak esőt ad a földnek, hanem gyönyörű, mosolygó napfényt is, hogy kicsíráztassa a magot és előhívja a virágot. (Counsel and Practice on Tithe, 114. o.) {ML 173.5}   

Egy helyeslő tekintet, egy bátorító vagy elismerő szó olyan lesz a körülöttünk élők szívének, mint a napfény, amely egész napjukat boldoggá teszi. (The Ministry of Healing, 388. o.) {ML 173.6}   

Minden feleség számára minden másnál szentebb legyen férjének és gyermekeinek a boldogsága. (Bizonyságtételek, I. köt., 465. o.) {ML 173.7}