Június 19. - ÉNEKELJ, ÉS A VILÁG VELED ÉNEKEL

A boldogság útja {ML 174}   

„Új éneket adott számba, a mi Istenünk dicséretét; sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban.” (40. zsoltár 3) {ML 174.1}   

Isten azt akarja, hogy boldogok legyünk. Új éneket kíván adni a szívünkbe: a mi Istenünk dicséretét. Azt szeretné, hogy higgyük el: megbocsátja bűneinket és elveszi igazságtalanságunkat. Dalt ébreszt szívünkben az Ő dicséretére. {ML 174.2}   

Legyen telve bátorítással és megingathatatlan hittel minden szó, amit kiejtünk, minden sor, amit leírunk. Ne gondold, hogy Jézus csak a testvéred Megváltója – Ő a te személyes Megváltód is! Ha ápolod szívedben ezt a drága gondolatot, akkor Istent dicsérő ének kél a lelkedben. Kiváltságod, hogy örvendezz Istenben. Láttassuk meg másokkal is, hogy egyedüli reménységünk Istenben van, s Őhozzá menekülhetünk oltalomért. {ML 174.3}   

Az Istennek való odaszentelődés minden cselekedete örömet jelent számunkra, mert ha értékeljük a világosságot, amelyet a menny adott számunkra, akkor több és nagyobb világosságot kapunk. Ki kell tárnunk szívünket az Igazság Napjának sugarai előtt. A tökéletes odaadásban boldogság rejlik. {ML 174.4}   

Isten békessége uralkodjék szívedben, akkor lesz erőd minden szenvedés elviselésére, és örülni fogsz, hogy kegyelmet nyertél. Dicsérd az Urat, beszélj jóságáról és hatalmáról! Édesítsd meg a lelkedet körülvevő légkört. Dicsérd szívvel és lélekkel Őt, aki egészséged forrása, Megváltód és Istened. (Youth’s Instructor, 1900. december 27.) {ML 174.5}   

Dicséretünket és hálaadásunkat fejezzük ki énekben! Amikor ránk támad a kísértő, ahelyett, hogy kifejezést adnánk szomorú érzéseinknek, hit által zengjünk hálaéneket Istennek. Az ének olyan fegyver, amelyet mindig sikeresen használhatunk a csüggedés ellen. Ha ily módon kitárjuk szívünket Megváltónk jelenlétének napfénye előtt, elnyerjük az Ő áldását. (The Ministry of Healing, 254. o.) {ML 174.6}