Június 24. - A SZERETET BEGYÓGYÍTJA A SEBEKET

A lelki békesség öröme {ML 179}   

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent.” (János apostol I. levele 4,7) {ML 179.1}   

Keresztényi szempontból a szeretet hatalom, szellemi és lelkierő. A tiszta szeretet különleges erő a jó cselekvésére, és nem is tud mást tenni, csak jót. Megakadályozza az ellenségeskedést és a nyomorúságot, s valódi boldogságot eredményez. A gazdagság gyakran megrontó és megsemmisítő hatással van az emberekre, hatalmas erő ez is, amely azonban nagy kárt okozhat – azonban az igazság és a jóság a tiszta szeretetből fakad. (Bizonyságtételek, IV. köt., 138. o.) {ML 179.2}   

Azt az embert, aki békességben él Istennel és embertársaival, nem lehet tönkretenni. Az irigység nem talál helyet szívében, ahogyan a gyanakvás és a gyűlölet sem. Az Istennel összhangban lévő szív az élet bosszúságai és próbái fölé emelkedik. (Bizonyságtételek, V. köt., 488. o.) {ML 179.3}   

Ki kell űzni az irigységet, féltékenységet, gyanakvást, haszontalan beszédet, türelmetlenséget, előítéletet, önzést, kapzsiságot és hiábavalóságot, melyeket Sátán ültetett a szívünkbe. Ha megengedjük, hogy ezek tovább uralják a lelkünket, olyan gyümölcsöt teremnek, amely sokakat beszennyez és megfertőz. Ne gondozzuk azokat a mérgező növényeket, amelyek kiölik a szeretet drága gyümölcseit és megfertőzik a gondolkodásunkat! (The Signs of the Times, 1911. június 20.) {ML 179.4}   

Csak az a szeretet tud gyógyítani, amely Jézus Krisztus szívéből árad. Csak az tudja meggyógyítani a megsebzett lelket, akiben ez a szeretet úgy áramlik, mint fában a nedv és testben a vér. {ML 179.5}   

A szeretetnek csodálatos ereje van, mert isteni eredetű. A szelíd felelet, amely „elfordítja a haragot”, a szeretet, amely „hosszútűrő, kedves és sok bűnt elfedez”, azt akarja, hogy tanuljuk meg a leckét, milyen gyógyító erővel ajándékozza meg életünket. A szeretet átalakítaná az életünket, és földünk mennyország lenne, ahol boldogok lehetnénk. (Nevelés, 113–114. o.) {ML 179.6}