Július 4 - LÉGY RÉSZVÉTTELJES MINDEN EMBER IRÁNT

Találkozások {ML 189}   

„Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megmentsek némelyeket.” (1Kor. 9, 22.) {ML 189.1}   

Tanulmányozzuk, hogyan lehetünk a leghasznosabbak, és hogyan szolgálhatunk másoknak, akikkel kapcsolatba kerülünk. {ML 189.2}   

Mindazok, akik Isten gyermekeinek vallják magukat, gondoljanak arra, hogy misszionáriusok, ezért a társadalom minden rétegével fel kell venniük a kapcsolatot . Vannak olyan emberek, akik hűtlenül bánnak felebarátaikkal. Találkozhatnak hiúkkal, büszkékkel, léhákkal, panaszkodókkal, kétségbeesettekkel, csüggedőkkel, vakbuzgókkal, önzőkkel, félénkekkel, érzékenyekkel, kicsapongókkal és felületesekkel. (…) Ezeket a különböző gondolkodású embereket nem kezelhetjük egyformán, mert akár szegények, akár gazdagok, magas vagy alacsonyrangúak, valamennyiüknek kedvességre, részvétre, igazságra és szeretetre van szükségük. A kölcsönös érintkezés által lelkünk csiszolódik és finomodik. Szorosan össze vagyunk kötve egymással az emberi testvériség kötelékei által. {ML 189.3}   

A keresztények a társadalmi kapcsolatokon keresztül érhetik el a világot. Isten megkívánja minden férfitől és nőtől, aki megtapasztalta Krisztus szeretetét és befogadta szívébe az isteni igazságot, hogy világosságot árasszon azoknak ösvényére, akik még nem ismerik a jobb utat. {ML 189.4}   

Tegyünk bizonyságot Krisztusról nyíltan és bátran, és mutassuk be jellemünkkel az Ő szelídségét, alázatosságát és szeretetét. (59. kézirat, 1897.) {ML 189.5}   

A társadalmi kapcsolatokat Krisztus Lelke által megszentelve felhasználhatjuk, hogy embereket vezessünk a Megváltóhoz. (…) Lakozzék bennünk Krisztus, mint az örök életre buzgó víznek kútforrása, amely felüdíti mindazokat, akik kapcsolatba kerülnek velünk. (Medical Herald 496.) {ML 189.6}