Január 18. - TANULMÁNYOZZUK AZ ÍRÁSOKAT!

A Biblia az életemben {ML 22}   

„Óh, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mily igen kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai!” (Római levél 11,33) {ML 22.1}   

Az Igében az igazság sok ezer drágaköve rejtve marad a felületes kutató előtt. Az igazság bányája sohasem merül ki – ha komolyan és alázatos szívvel kutatod az Írásokat, egyre jobban érdeklődsz majd Isten szava iránt, és egyre inkább érezni fogod, hogy Pállal együtt csodálattal kiálthatsz fel: „Óh, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége!” {ML 22.2}   

Mindennap újat kell tanulnod a Szentírásból. Kutasd, mint az elrejtett kincset, mert az örök élet Igéit tartalmazza. Imádkozz bölcsességért és értelemért, hogy megértsd a szent igazságokat! Ha ezt teszed, csodálatos új ismeretek tárulnak fel előtted Isten Igéjében, hogy megérthesd és dicsőíthesd mennyei Atyádat (Példabeszédek könyve 2–9; 50. zsoltár 15). Érezni fogod, hogy új és értékes világosságot nyertél, s az Írások egyre értékesebbé válnak számodra. (Testimonies for the Church, V. köt., 266. o.) {ML 22.3}   

Az üdvösségünkhöz nélkülözhetetlen bibliai igazságok olyan világossá válnak, mint a déli nap. (…) Az Ige egyetlen sora is élet illatának bizonyulhat sok őszinte lélek számára (Korinthusiakhoz írt II. levél 2,15–17). Ha szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát, az igazság ragyogó drágakövekként fénylő új kincseit fedezzük fel. (The Signs of the Times, 1906. július 11.) {ML 22.4}   

Mélyre kell ásnod az igazság bányájában, ha meg akarod találni legdrágább kincseit. Egyik igeszöveget a másikkal összevetve feltárul előtted a számodra kérdéses rész valódi értelme. De ha a szent tanításokat nem teszed életed szabályává és vezetőjévé, akkor az igazság semmit sem jelent számodra. (…) Ha az Ige kárhoztatja valamely dédelgetett rossz szokásodat, érzésedet vagy lelkületedet, ne fordulj el Isten Igéjétől, hanem fordulj el a gonosz cselekedeteidtől, és engedd, hogy Jézus megtisztítsa és megszentelje szívedet! (Youth’s Instructor, 1892. július 28.) {ML 22.5}