Július 13. - AZ APAI SZERETET ÉS KEDVESSÉG

Családi kapcsolatok {ML 198}   

„Az apák szívét a gyermekekhez fordítja, a gyermekek szívét pedig az apákhoz.” (Malakiás könyve 4,6) {ML 198.1}   

Amint az apa hazatér mindennapi munkájából, ne vigye be gondjait az otthonába! Érezze át, hogy otthona és családi köre szent: ne rontsa ezt le munkahelyi problémáival. Amikor el kell távoznia otthonról, nem hagyja maga mögött Megváltóját és hitvallását: Jézus a társa, a munkába is elkíséri. Otthona édes befolyása, felesége áldása és gyermekei szeretete megkönnyíti terheit, s szívében békével, vidám és bátorító szavakkal tér vissza családtagjaihoz, akik örömmel várják érkezését. (Review and Herald, 1899. augusztus 8.) {ML 198.2}   

Az apa tartsa kellemes változatosságnak a gyermekeivel töltött időt. Kiviheti őket a kertbe, megmutathatja nekik a fakadó rügyeket, a nyíló virágok változatos színeit. Elmondhatja nekik, hogy ha Isten így gondoskodik a fákról és virágokról, még sokkal inkább gondoskodik a saját képmására alkotott teremtményeiről. Az apa már kiskorukban megértetheti fiaival és lányaival Isten akaratát: Teremtőjük az szeretné, hogy gyermekei szépek legyenek, de ne mesterséges díszítgetés által, hanem a jellem szépsége, a kedvesség és szeretet legyen az ékességük, amely szívüket örömmel és boldogsággal tölti be. (The Signs of the Times, 1877. december 6.) {ML 198.3}   

Ha a könnyelmű és élvhajhász fiataloknak segítünk elgondolkodni a valóságról és az igazságról, akkor szívük áhítattal és imádattal telik meg a természet Istene iránt. (Youth’s Instructor, 1897. május 6.) {ML 198.4}   

Ha gyermekeidet Jézushoz akarod vonzani, ne lépj be otthonodba indulatos szavakkal és összeráncolt homlokkal! Ha munkádból fáradtan, kimerülten érsz haza, könyörögj Istenhez kegyelemért, az Ő békességes Lelkéért, hogy szívedet gyengédség töltse be, s ajkaid a kedvesség és vigasz szavait szólják családtagjaidhoz. Kösd szívedhez gyermekeidet! Ajánld nekik vallásodat a kedvességed által! (The Signs of the Times, 1892. február 22.) {ML 198.5}