Július 14. - TÖLTSÜNK TÖBB IDŐT A GYERMEKEINKKEL!

Családi kapcsolatok {ML 199}   

„Apák, ne keserítsétek el gyermekeiteket, hanem neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint!” (Efézusi levél 6,4) {ML 199.1}   

Vedd körül gyermekeidet az otthon és társaságod örömével! Ha ezt teszed, akkor nem fognak annyira vágyódni a fiatalok társasága után. A világban most uralkodó gonoszságok miatt a szülők még gondosabban igyekezzenek szeretettel kapcsolni magukhoz gyermekeiket, és éreztessék velük, hogy szeretnék boldoggá tenni őket. (Bizonyságtételek, I. köt., 388. o.) {ML 199.2}   

A szülők szenteljék az estéket családjuknak! A napi munkával együtt tegyék félre a gondokat és bajokat is. Töltsék együtt az estéket örömben, olyan boldogan, amennyire csak lehetséges. (Christian Temperance and Bible Hygiene, 65. o.) {ML 199.3}   

Alakítsatok otthoni olvasókört: a család minden tagja tegye félre a nap gondjait, és közösen tanulmányozzák az Igét. Apák, anyák, testvérek, végezzétek szívesen ezt a feladatot, és meglátjátok, milyen szépen fejlődik majd az otthoni gyülekezet. Olvassatok olyan irodalmat, amely valódi ismeretet nyújt – ez az egész család segítségére lesz! (Review and Herald, 1902. július 29.) {ML 199.4}   

Ha a szülők naponta több időt töltenének gyermekeikkel, így mutatva meg nekik, hogy szeretik őket, ha gyermekeik minden törekvése iránt érdeklődést tanúsítanának, s még játékaikban is részt vennének úgy, hogy gyermekek lennének a gyermekek között, nagyon boldoggá tennék kicsinyeiket, s elnyernék szeretetüket és bizalmukat. (Fundamentals of Christian Education, 18. o.) {ML 199.5}   

A szülők által bölcsen és szeretetteljesen vezetett igazi otthonban felnövekvő gyermekek nem vágyakoznak arra, hogy elkóboroljanak, világi élvezetek és társak után járjanak. A gonosz nem vonzza őket. A valódi otthonban uralkodó lelkület átformálja jellemüket. Olyan szokásokat alakítanak ki és olyan alapelvek szerint élnek, amelyek erős védelmül szolgálnak a kísértések ellen, amikor majd elhagyják otthonuk menedékét, és felnőttként elfoglalják helyüket a világban. (The Ministry of Healing, 394. o.) {ML 199.6}   

***** {ML 199}   

Az ifjú szív gyorsan felel a rokonszenv kinyilvánítására. (Fundamentals of Christian Education, 58. o.) {ML 199.7}