Július 16. - OTTHONUNK ÁLDÁS LEHET MÁSOK SZÁMÁRA IS

Családi kapcsolatok {ML 201}   

„Amikor lakomát készítesz, hívd meg a szegényeket, csonkabonkákat, bénákat, vakokat (…), mivelhogy nem fizethetik vissza neked, mert majd visszafizetik neked az igazak feltámadásakor.” (Lukács evangéliuma 14,13–14) {ML 201.1}   

Nem Isten akarata az, ha önző módon csak saját magunkra és a családunkra gondolunk. Minden családnak, amely ezt a lelkületet táplálja, meg kell térnie, Krisztus életének példáját szemlélve. Akik elzárkóznak mások elől, akik nem akarnak látogatókat megvendégelni, sok áldást elveszítenek. (Bizonyságtételek, VI. köt., 344. o.) {ML 201.2}   

Sok ember számára áldássá tehetjük az otthonunkat. Vendéglátásunkat azonban ne a világi szokások uralják, hanem Krisztus Lelke és Isten Igéjének tanításai. Az izraeliták minden ünnepi lakomájukra meghívták a szegényeket, jövevényeket, valamint a lévitákat, akik a pap segítői voltak a szentélyben, s vallási tanítókként és misszionáriusokként is dolgoztak. A nép vendégeinek tekintették őket minden örömünnep alkalmával, s gondoskodtak róluk, ha betegek voltak vagy szükségük volt valamire. Nekünk is az ilyen embereket kell vendégül látnunk! A vendégszeretet felvidítaná és bátorítaná a betegápoló misszionáriust, a tanítót, a gondterhelt, sokat dolgozó anyát, vagy a gyengéket és időseket, akik gyakran otthon nélkül maradnak, s szegénységgel és sok csalódással küzdenek. {ML 201.3}   

A nagylelkű vendéglátás családi körödben, egy szék az asztalodnál, az imaóra áldása sokak számára mennyből jövő fénysugárhoz lenne hasonló. {ML 201.4}   

Szeretetünk ne álljon meg énünk és családunk határainál. Drága alkalmaik vannak azoknak, akik otthonukat áldássá szeretnék tenni mások számára. A kapcsolatok csodálatos erejét felhasználhatjuk a körülöttünk levők megsegítésére. {ML 201.5}   

***** {ML 201}   

Földi életünk ideje rövid. Csak egyszer élünk ezen a világon, ezért törekedjünk arra, hogy a lehető legjobban használjuk fel a lehetőségeinket! (The Ministry of Healing, 352–355. o.) {ML 201.6}