Július 17. - OTTHONUNK LEGYEN A FIATALOK MENEDÉKE!

Családi kapcsolatok {ML 202}   

„Aki befogad egyet ezen gyermekek közül, engem fogad be.” (Márk evangéliuma 9,37) {ML 202.1}   

Otthonunk legyen menedékhely a megkísértett ifjúság számára! Sok fiatal áll az útkereszteződéseknél. Minden befolyás, minden tapasztalat hozzájárul a döntéseikhez, amely alakítja sorsukat az itteni és az eljövendő életben egyaránt. (The Ministry of Healing, 354. o.) {ML 202.2}   

Ne tartsd magad távol a fiataloktól, hanem szeretettel közeledj hozzájuk! Hívd meg őket családi tűzhelyedhez, családi oltárodhoz. Ezreknek van szükségük arra, hogy ezt a munkát elvégezzék értük. (Review and Herald, 1885. november 10.) {ML 202.3}   

A gonosz igyekszik magához csalni a fiatalokat. Csapdáit ragyogóvá és vonzóvá teszi. Minden érkezőhöz van néhány kedveskedő szava. Sok fiatal nélkülözi az igazi otthont, a szülők nem segítik őket, nincsenek rájuk felemelő hatással, ezért az ifjak belesodródnak a gonoszságba. Lezüllenek és megromlanak a szemünk láttára, az ajtónk előtt. {ML 202.4}   

Ezeknek a fiataloknak szükségük van a feléjük nyújtott segítő kézre. Egyszerűen mondott kedves szavak, őszinte szívvel megtett kicsiny szívességek elűzik a kísértések felhőit, amelyek a lelkek felett gyülekeznek. A mennyei rokonszenv kifejezése megnyitja a szívek ajtaját, hiszen a fiataloknak nagy szükségük van Krisztus szavainak jó illatára, és Krisztus szeretetteljes lelkületének kifejezésére. Ha segíteni akarunk a fiataloknak, hívjuk meg őket otthonunkba, legyünk vidámak és segítőkészek, mert sokan örömmel lépnének a felfelé vezető útra. (The Ministry of Healing, 454–455. o.) {ML 202.5}   

Gondoljunk arra, hogy a boldogságot nem találhatjuk meg az elzárkózásban, sem abban, hogy szeretetünket csak egymásra árasztjuk. Ragadjunk meg minden alkalmat, hogy hozzájáruljunk a körülöttünk élők boldogságához! Az önzetlen szolgálatban valódi öröm vár ránk. (The Ministry of Healing, 362. o.) {ML 202.6}