Július 19. - HA BARÁTOKAT SZERETNÉNK, LEGYÜNK BARÁTSÁGOSAK!

Barátság {ML 204}   

„Van olyan barát, aki csak bajba kever, de van olyan is, aki hűségesebb a testvérnél.” (Példabeszédek könyve 18,24) {ML 204.1}   

A választott nép nevelésének megalapozásából kitűnik, hogy az Istenhez ragaszkodó élet a teljesség élete. Isten szeretné, ha minden képességünket, amellyel megajándékozott bennünket, igyekeznénk továbbfejleszteni, tökéletesíteni. {ML 204.2}   

Isten szereti a szépet, Ő minden szépnek Alkotója, s bennünk is felkelti a szépség iránti vágyakozást. Gondoskodott társas szükségleteinkről is, mert a segítőkész, kedves társaság segít szeretetteljessé válnunk, és megvidámítja, felüdíti lelkünket. (Nevelés, 41. o.) {ML 204.3}   

Az igaz, keresztényi barátságot csak nagyon kevesen ápolják Isten népe körében, holott nagy szükség lenne rá. Hiszen a baráti kapcsolatok összekovácsolnak bennünket, míg szívünk egybeforr, megteremtve a szeretet olyan légkörét, amely kedves a menny szemében. (Bizonyságtételek, VI. köt., 172. o.) {ML 204.4}   

A barátság mélységének arányában növekszik egymásra gyakorolt hatásunk – a jóra vagy a rosszra egyaránt. Mindenki talál barátokat, akikre hatással van, és akik őt befolyásolják. {ML 204.5}   

Titokzatos az a kapocs, amely összeköt bennünket egymással, úgy, hogy két ember ízlése, gondolkodásmódja és érzései szinte azonossá válnak. Az egyik átveszi a másik gondolkodásmódját, utánozza tetteit. Amiképpen a viasz megtartja a pecsét képét, úgy a lélek is megtartja azokat a benyomásokat, amelyeket a társas érintkezések és kapcsolatok alakítanak ki benne. A befolyás öntudatlan lehet, mégis erőteljes. Ha olyan társakat választunk, akik szeretik Istent, akkor egymásra gyakorolt hatásunk az igazsághoz, kötelességteljesítéshez és szentséghez segít mindnyájunkat. (Bizonyságtételek, IV. köt., 587. o.) {ML 204.6}   

***** {ML 204}   

Az igaz barátság a menny örömének előíze. (The Ministry of Healing, 360. o.) {ML 204.7}