Július 20. - AZ IGAZSÁG MEGSZÉPÍTI AZ ÉLETÜNKET

Barátság {ML 205}   

„Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az nyer életet, igazságot és tisztességet.” (Példabeszédek könyve 21,21) {ML 205.1}   

A társas összejöveteleket a leghasznosabbá tehetjük, ha az összegyűltek szívében Isten szeretete ég, s azért találkoznak, hogy kicseréljék gondolataikat Isten Igéjéről, vagy új módszerekről gondolkodjanak az Ő művének előrevitelére, és jót tegyenek embertársaikkal. Ha a Szentlelket szívesen látott vendégnek tekintik összejöveteleiken, ha semmi olyat nem mondanak vagy tesznek, amivel megszomorítanák vagy elűznék, akkor Istent dicsőítik, s a résztvevők felüdülnek és megerősödnek. {ML 205.2}   

Krisztus örül annak, ha a fiatalok gondolatait a megváltás nagyszerű és felemelő igazságai foglalkoztatják. Így a szívükbe költözik, s betölti őket békességgel és örömmel. Krisztus szeretetével a szívükben gyönyörűségüket találják abban, ha arról beszélgethetnek, amit Isten készített az Őt szeretőknek. (Youth’s Instructor, 1897. február 4.) {ML 205.3}   

A fiatal férfiak és nők ne gondolják, hogy játékaik, esti társas összejöveteleik és zenei szórakozásaik, ahogyan általában lezajlanak, elfogadhatók Krisztus szemében. {ML 205.4}   

Újra és újra világosságot nyertem, hogy minden összejövetelünket határozott vallásos befolyás jellemezze. Ha a fiatalok azért találkoznak, hogy olvassák és megértsék a Szentírást, s ha komolyan felteszik a kérdést: „Mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek?”, és az igazságot választják, akkor Isten áldása árad rájuk. {ML 205.5}   

Mindenkihez, fiatalhoz és idősekhez egyaránt szólnak az Úr szavai: Engedjétek meg, hogy Isten igazsága munkálkodjon szívetekben és lelketekben! Imádkozzunk így: „Teremtőm, őrizd meg lelkemet, hogy ne szomorítsalak meg Téged!” (Youth’s Instructor, 1906. augusztus 14.) {ML 205.6}