Január 1. - AZ IGAZSÁG ÚTJÁN

Istent imádó élet {ML 5}   

„Az igazság útján élet van, és annak ösvényén nincs halál.” (Példabeszédek 12,28) {ML 5.1}   

Egy kedvezőnek ígérkező új esztendő üres lapjai most nyílnak meg előtted. A jelentést készítő angyal készen áll az írásra. A te tetteid határozzák meg, mit fog írni. Jövendő életedet jóvá vagy gonosszá teheted, és ez dönti el, hogy az év, amelybe éppen most léptél be, boldog új esztendő lesz-e az életedben. Hatalmadban áll, hogy boldoggá tedd ezt az évet a magad és a körülötted levők számára. (Youth's Instructor, 1881. január 5.) {ML 5.2}   

Legyen a türelem, kedvesség és szeretet a lényed része, akkor tapasztalataid által ki fog fejlődni jellemedben mindaz, ami „tiszta, kedves és jó hírű” (Filippibelieknek írt levél 4,8). (The Signs of the Times, 1883. január 4.) {ML 5.3}   

Isten angyalai arra várnak, hogy megmutassák neked az élet ösvényét. (…) Most határozd el, az új év kezdetén, hogy az igazság útját választod, komoly és igaz szívű leszel, s nem hibázod el az életedet. Menj előre a mennyei angyalok vezetésével! Légy bátor, vállalkozó szellemű, ragyogjon a világosságod, hogy rád is vonatkozzanak az Ige szavai: „Írok nektek, ifjak, mivel erősek vagytok, és legyőztétek a gonoszt.” (János apostol I. levele 2,13) (Youth's Instructor, 1881. január 5.) {ML 5.4}   

Ha átadtad magadat Krisztusnak, akkor Isten családjának tagja vagy, és az Atya házában minden a tiéd. Istennek minden kincse elérhető számodra mind a mostani, mind az eljövendő életben. Az angyalok szolgálata, a Szentlélek ajándéka, Isten szolgáinak munkálkodása: mind teérted van. A világ és benne minden a tiéd, ha javadat szolgálja. Még a gonosz ellenségeskedése is áldásnak bizonyul majd számodra azáltal, hogy a mennyei életre nevel téged. „Minden a tiétek”, ha „Krisztuséi vagytok” (Korinthusi I. levél 3,23). (Thoughts from the Mount of Blessing, 162. o.) {ML 5.5}