Július 29. - AMI IGAZÁN MEGERŐSÍT

Pihenés és kikapcsolódás {ML 214}   

„Járj a jó emberek útján, és az igazak ösvényeit kövesd!” (Példabeszédek könyve 2,20) {ML 214.1}   

Van a kikapcsolódásnak olyan módja, amely rendkívül áldásos. A jó és rossz közötti különbségtételre képes, megvilágosodott elme bőséges, romlatlan és tanító jellegű forrást talál a testet-lelket felüdítő kikapcsolódáshoz és hasznos időtöltéshez. A legnagyobb áldásunkra szolgál a pihenés a szabad levegőn, és Isten műveinek szemlélése a természetben. (Bizonyságtételek, IV. köt., 653. o.) {ML 214.2}   

Időt kell szánnunk a pihenésre, erőnk megújítására és az elmélkedésre. (60. kézirat, 1894) Amikor pihenünk, lelkünk felüdül és testünk megerősödik. Isten azt kívánja tőlünk, hogy minden erőnket, minden időben a legjobb célra használjuk fel. Gyűljön össze a testvéri közösség, és tegyünk mindent Isten dicsőségére! Pihenésünket úgy irányíthatjuk, hogy alkalmasabbá váljunk feladataink eredményesebb elvégzésére, és befolyásunk áldásosabb legyen azok számára, akikkel találkozunk. A testvéri összejövetelek hasznos és derűs találkozások lehetnek mindnyájunk számára. Felfrissült lélekkel és megerősödve térhetünk vissza otthonunkba, hogy megújulva folytassuk munkánkat, nagyobb reménységgel és fokozott bátorsággal. {ML 214.3}   

Kiváltságunk, hogy életünk minden napján dicsőíthetjük Istent, hiszen nem azért élünk, hogy csak szórakozzunk és a magunk tetszését keressük. Azért élünk, hogy az emberiség hasznára legyünk, a társadalom áldására szolgáljunk. {ML 214.4}   

Csodálhatjuk a természet szépségeit, s míg szemléljük Isten műveit a természetben, gondolataink szálljanak magasabbra: a természet Istenéhez. Emelkedjünk fel lélekben a világegyetem Teremtőjéhez, és imádjuk az Alkotót, aki ezt a sok szépséget a mi áldásunkra és boldogságunkra teremtette! (Bizonyságtételek, II. köt., 586–587., 589. o.) {ML 214.5}   

{ML 214.6}