Január 20. - A BIBLIA ÚJ ÉLETET TEREMT

A Biblia az életemben {ML 24}   

„…újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten Igéje által, amely él és megmarad örökké.” (Péter apostol I. levele 1,23) {ML 24.1}   

A Biblia kinyilatkoztatja Isten akaratát. Isten Igéjének igazságai a Mindenható kijelentései. Aki ezeket az igazságokat megvalósítja az életében, minden tekintetben új teremtéssé válik. Nem kap új értelmi képességeket, de megszűnik a sötétség, amely elhomályosította értelmét a tudatlanság és a bűn által. Ezek a szavak: „Új szívet adok nektek”, azt jelentik, hogy „új lelket adok nektek” (Ezékiel könyve 11,19; 18,31; 36,26). A szív megváltozásával mindig együtt jár az igazság megértése és a meggyőződés keresztényi kötelességeinkről. Aki komolyan és imádkozva, figyelmesen tanulmányozza a Szentírást, tiszta gondolkodást és józan ítélőképességet nyer – Istenhez fordulva a műveltség magasabb fokára juthat el. {ML 24.2}   

A Biblia azokat a mennyei elveket tartalmazza, amelyek minden valódi siker alapját képezik az egyén és nemzet számára egyaránt. Az az ország, amely lehetővé teszi a Biblia szabad terjesztését, megnyitja az ajtót a nép fejlődése előtt. A Szentírás olvasása által fény ragyog fel a sötétségben, Isten Igéjét tanulmányozva életadó igazságokra találunk. Ha figyelünk a Szentírás tanításaira, életünket boldogság hatja át, amely áldást hoz mindazok számára, akikkel kapcsolatba kerülünk. (Review and Herald, 1913. december 18.) {ML 24.3}   

Ezrek és ezrek merítettek vizet az élet kútforrásából, az Igéből, mégsem apadt ki. Ezrek tekintettek fel Istenre, és szemlélés által átváltoztak ugyanazon ábrázatra (Korinthusiakhoz írt II. levél 3,18). Lelkükben hála és öröm fakad, ha Jézus jelleméről beszélnek, és elmondják, mit jelent nekik Krisztus, s mit jelentenek ők Krisztusnak. Mindenki előtt nyitva áll az Ige, betekinthetünk a megváltás titkaiba, s minden újabb kutatás során megragadóbbat és érdekesebbet találunk, mint ami addig tárult fel előttünk. (The Signs of the Times, 1906. április 11.) {ML 24.4}