Augusztus 1. - ISTEN MINDEN SEGÍTSÉGET MEGAD A FELADATAINK ELVÉGZÉSÉHEZ

Krisztus munkatársai {ML 217}   

„A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy Pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunk Jézus Krisztust, tegyen készségessé benneteket minden jóra, hogy cselekedjétek az Ő akaratát, azt munkálván bennetek, ami kedves előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.” (Zsidókhoz írt levél 13,20–21) {ML 217.1}   

Jézus Krisztus vallása, igazsága nem pusztán beszédből áll, hanem igaz és jó tettekben nyilvánul meg, amelyek tiszta, önzetlen indítékból erednek. Krisztus azért jött, hogy cselekedje Atyja akaratát. Kövessük Megváltónkat! Ha Krisztus nevét viseljük, törekedjünk Üdvözítőnk mélységesebb megismerésére, hogy úgy járjunk, amint Ő járt, és a munkatársai legyünk. {ML 217.2}   

A munka, amit elvégzünk vagy nem végzünk el, rendkívül erős hatást gyakorol életünkre és sorsunkra. Isten azt szeretné, ha minden kínálkozó alkalmat helyesen használnánk fel, és ehhez minden segítséget megad, hiszen nagy munkát kell elvégeznünk. Feladataink elhanyagolása veszedelmes a lelki növekedésünk szempontjából. (Review and Herald, 1886. június 22.) {ML 217.3}   

Azokra a kötelességekre, amelyeket az Úr bíz ránk, ne úgy tekintsünk mint kellemetlen, nehéz feladatokra, hanem szeretetből fakadó szolgálatként végezzük ezeket. Vigyük bele munkánkba legmagasabb rendű képességeinket és szeretetünket, s akkor tapasztalni fogjuk, hogy Krisztus is velünk van. Jelenléte megkönnyíti munkánkat, és szívünk örömmel telik meg. Így Istennel összhangban, Őhozzá ragaszkodva, hűséggel és szeretettel fogunk dolgozni. Legyünk őszinte és komoly keresztények, akik hűséggel végeznek el minden munkát. (Review and Herald, 1906. március 1.) {ML 217.4}   

Mindazok, akik a mennyei oltár tüzénél gyújtják meg lámpásukat, szilárdan tartják kezükben. Nem használnak közönséges tüzet tömjénezőjükhöz, s a szent tüzet Isten ereje éjjel-nappal égve tartja. (48. levél, 1897) {ML 217.5}