Augusztus 10. - A SZENVEDÉSEK ENYHÍTÉSE

Jézus nyomában járva {ML 226}   

„És Ő kiküldte őket, hogy prédikálják Isten országát, és betegeket gyógyítsanak.” (Lukács evangéliuma 9,2) {ML 226.1}   

Galilea hegyoldalain és mindenütt, ahol Jézus Krisztus tartózkodott, ideiglenes kórházába hozhatták a betegeket és szenvedőket, s Ő meggyógyította őket. Krisztus felhatalmazta gyülekezetét, hogy ugyanezt a munkát végezze. (168. levél, 1902) {ML 226.2}   

Földi szolgálatának végén, amikor ünnepélyes megbízatást adott tanítványainak, hogy menjenek el az egész világra és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek, Jézus kijelentette, hogy szolgálatuk a betegek meggyógyulásával nyer megerősítést. Így szólt: „Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak.” (Márk evangéliuma 16,15–18) Ha az Ő nevében meggyógyítjuk a betegeket, bizonyságot teszünk Jézus hatalmáról, hogy a lelki betegeket is meg tudja gyógyítani. {ML 226.3}   

A megbízatás, amelyet Megváltónk a tanítványainak adott, minden hívőnek szól, az idők végéig. A világnak sohasem volt nagyobb szüksége az evangélium hirdetésére és a gyógyítás szolgálatára, mint ma. Mindenütt nagyon sok olyan ember él, akinek szüksége van rá, hogy segítsük gyengeségében, gyámoltalanságában és tudatlanságában. (Counsel and Practice on Tithe, 466–467. o.) {ML 226.4}   

Isten gyermekeinek valódi orvosi misszionáriusoknak kell lenniük. Tanuljuk meg, hogyan szolgálhatjuk a test és a lélek szükségleteit. Tudnunk kell, hogyan végezzünk egyszerű kezeléseket, amelyek hatásosak a fájdalmak csillapítására és a betegségek meggyógyítására. Ismerjük meg az egészségreform alapelveit, hogy be tudjuk mutatni másoknak, hogyan akadályozhatják meg a betegségeket és nyerhetik vissza egészségüket az étkezés és az öltözködés terén gyakorolt helyes szokások által. (Review and Herald, 1904. május 5.) {ML 226.5}   

***** {ML 226}   

{ML 226.6}