Augusztus 13. - ISTEN MUNKATÁRSAI

Jézus nyomában járva {ML 229}   

„Íme, egy főember eljövén, leborult előtte, mondván: Az én leányom éppen most halt meg, de jöjj, vesd reá kezedet, és megelevenedik! És Jézus követte őt a tanítványaival együtt.” (Máté evangéliuma 9,18–19) {ML 229.1}   

Krisztus mindenkiért munkálkodott, aki hallani kívánta szavát. A vámszedőkért és a megvetettekért, s a művelt farizeusokért, a zsidó nemesekért, a századosért, a római uralkodóért is. Nekünk is ugyanezt a munkát kell végeznünk. (Medical Ministry, 312. o.) {ML 229.2}   

Ne hanyagoljuk el a felsőbb köröket, hiszen a magas tisztséget viselők között is sokan vannak, akik elfogadják az igazságot ésszerűségéért, mivel az evangélium magán viseli a menny pecsétjét. Így nem kevés tehetséges embert nyerhetünk meg az evangélium ügyének, akik új erővel kezdenek dolgozni Isten munkatársaiként. (Bizonyságtételek, VII. köt., 112. o.) {ML 229.3}   

Fejedelmek és államférfiak, bizalmi állást viselő és tekintélyes emberek, minden osztályból való gondolkodó férfiak és nők figyelnek a körülöttünk lejátszódó eseményekre. Látják a nemzetek között uralkodó nyugtalan viszonyokat. Figyelik azt a feszültséget, amely hatalmába kerítette a földi elemeket, és látják, hogy valamilyen nagy és döntő esemény fog történni, s a világ rettenetes válság küszöbén áll. (Nevelés, 179. o.) {ML 229.4}   

{ML 229.5}   

Az előkelő emberek sem esnek kívül a csodatevő Isten hatalmának határán. Megtérésük után sokan Isten által munkálkodnak a saját társadalmi osztályukban. Csak az örökkévalóságban fogjuk látni, milyen eredménye volt a szolgálatuknak, milyen sok kételytől megbetegedett, világiasságtól és békétlenségtől megfáradt lelket hoztak Jézushoz, mindnyájunk gyógyítójához. (The Ministry of Healing, 216. o.) {ML 229.6}