Augusztus 14. - VELÜNK VAN A VIGASZTALÓ

Jézus nyomában járva {ML 230}   

„Körüljárta Jézus a városokat mind, és a falvakat, tanítván azok zsinagógáiban, hirdetvén Isten országának evangéliumát, s gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között.” (Máté evangéliuma 9,35) {ML 230.1}   

Jézus Krisztus mindig szorgalmasan dolgozott: napról napra láthatták Őt, amint az ínségben lévőket és bánkódókat meglátogatta szerény otthonukban, a reménység szavait szólva a lesújtottaknak, s békességet adva a szenvedőknek. A szegényeket és gyötrődőket a legnagyobb figyelmében részesítette. A gyermekek is szerették Jézust, mert kedvességével és szeretetével magához vonzotta őket. Egyszerű, szerető szavaival sok gondjukat megoldotta. Gyakran ölbe vette őket, és kedvesen beszélt velük, megnyerve szívüket. {ML 230.2}   

Alázatosan, kegyelmesen, szelíden és részvéttel közeledett mindenkihez, s jót cselekedett: táplálta az éhezőket, felemelte a lesújtottakat és vigasztalta a szomorúakat. Azok közül, akik Jézushoz jöttek, senki sem távozott megkönnyebbülés nélkül. Megváltónk az önzés egyetlen szálát sem szőtte bele abba a mintába, amelyet a tanítványainak adott, hogy kövessék. Azt az életet élte, amelyet akarata szerint az Őbenne hívőknek is élniük kell. Étele és itala az volt, hogy cselekedje Atyja akaratát. Mindazoknak, akik segítségért jöttek hozzá, hitet, reményt és életet adott. Bárhová ment, áldást árasztott az emberekre. (Welfare Ministry, 116. o.) {ML 230.3}   

Megváltónk részvéttel fordult az elbukott, szenvedő emberiség felé. Ha követője akarsz lenni, te is együttérzéssel és szeretettel bánj az emberekkel! A közönyt fel kell váltania a mások szenvedései iránti érzékenységnek, az együttérzésnek és a segítőkészségnek. Az özvegyek, árvák, betegek és haldoklók mindig rászorulnak a segítségünkre. Miközben segítő kezet nyújtunk nekik, alkalmunk van hirdetni az evangéliumot, bemutatva Jézust, minden ember reménységét és vigasztalóját. Ha enyhíted az emberek fájdalmát, ha érdeklődést és részvétet tanúsítasz a szenvedők iránt, szívük megnyílik, és mennyei balzsammal gyógyíthatod őket. Ha Jézusra nézel és tőle nyersz ismeretet, erőt és kegyelmet, akkor másoknak is továbbadhatod az Ő vigasztalását, mert veled van a Vigasztaló. (Medical Ministry, 1891) {ML 230.4}