Augusztus 17. - ÖRÖMTELJES MUNKA

Jézus nyomában járva {ML 233}   

„Igazságot szóljon ki-ki az ő felebarátjával, igazságos és békességes ítélettel ítéljetek a ti kapuitokban!” (Zakariás könyve 8,16) {ML 233.1}   

Használjuk ki az alkalmakat, amikor családokat látogathatunk meg! Vegyük elő Bibliánkat, és tárjuk fel előttük az Ige csodálatos igazságait. Sikerünk nem annyira a tudásunktól és teljesítményünktől függ, hanem inkább attól, hogy közel tudunk-e jutni az emberek szívéhez. Ha kedveljük a társaságot és szeretettel viszonyulunk az emberekhez, könnyebben hatással lehetünk a gondolkodásukra, mint a legnagyszerűbb beszéd által. (Christian Education, 193. o.) {ML 233.2}   

Vidd magaddal a hitünkkel kapcsolatos iratokat, és kérd meg azokat, akikkel találkozol, hogy olvassák el ezeket. Ha látják, hogy őszinte vagy, nem vetik meg erőfeszítéseidet. A legkeményebb szív elérésének is van egy módja: közeledj az emberekhez egyszerűen, őszintén és alázattal – ez megkönnyíti az elérését azoknak, akikért Krisztus meghalt. (Welfare Ministry, 91. o.) {ML 233.3}   

Ne engedd, hogy az alkalmak kihasználatlanul múljanak el! Látogasd meg a közeledben lakókat, és kedvességeddel igyekezz megnyerni őket. Látogasd meg a betegeket és a szenvedőket, s tanúsíts irántuk gyengéd érdeklődést. Ha lehetséges, tégy valamit, amitől kellemesebb lehet az életük. Ily módon megnyerheted a szívüket, és beszélhetsz nekik Krisztusról. A mennyben válik majd nyilvánvalóvá, milyen messzire terjedő lehet az ilyen munka befolyása. (Review and Herald, 1907. november 21.) {ML 233.4}   

Akik nem fognak hozzá ehhez a munkához, vagy közönyösen tevékenykednek, hamar elvesztik a Krisztus iránti első szeretetüket (Jelenések könyve 2,4), s elkezdik bírálni, kifogásolni és kárhoztatni a testvéreiket. (Review and Herald, 1902. május 13.) {ML 233.5}   

Mindenki, aki Megváltónk lelkületével igyekszik megnyerni embertársait az igazság által, újra és újra erőt kap, „erőről erőre jut” (84. zsoltár 8), amikor átadja magát Isten szolgálatára. Örömteljes munka feltárni mások számára a Szentírást. (Bizonyságtételek, IX. köt., 118. o.) {ML 233.6}