Augusztus 20. - HASZNÁLJUK FEL BÖLCSEN A MENNY AJÁNDÉKAIT!

Jézus nyomában járva {ML 236}   

„Bölcs és értelmes szívet adtam neked.” (Királyok I. könyve 3,12) {ML 236.1}   

A fiatal Salamon király elfogadta atyja, Dávid választását. Minden földi vagyon helyett bölcs és értelmes szívet kért Istentől. Értelme, tudása, uralkodásának dicsősége világcsoda volt. (Nevelés, 48. o.) {ML 236.2}   

Uralkodásának első felében Salamon tisztelte az Úr nevét. A király bölcsessége és igazságossága bizonyságot tett minden nemzet előtt annak az Istennek a tulajdonságairól, akit Salamon szolgált. Izráel egy ideig a világ világossága volt, s bemutatta a Teremtő nagyságát. Salamon uralkodásának valódi dicsősége nem rendkívüli bölcsességében, mesés gazdagságában, nagy hatalmában rejlett, hanem abban a tiszteletben, amelyet Izráel Istene iránt tanúsított azáltal, hogy bölcsen használta fel a menny ajándékait. {ML 236.3}   

Ahogyan Salamon hírneve növekedett, szellemi és lelki erejének gyarapításával igyekezett tisztelni Istent, és másoknak is továbbadta a kapott áldásokat. Senki sem értette jobban, mint ő, hogy Isten kegyelme által jutott a hatalom, értelem és bölcsesség birtokába, s ezeket az ajándékokat azért kapta, hogy bemutassa a világnak a királyok Királyát. (Próféták és királyok, 32–33. o.) {ML 236.4}   

Megtérésünkkor elkezdődik a jellemünk átformálódásának munkája. Értelmi képességeink megerősödnek, mivel az Isten iránti engedelmességet választottuk. Isten gondolata és akarata lett az akaratunk, és ha állandóan Istenre tekintünk tanácsért, egyre bölcsebb döntésekre leszünk képesek. Aki feltétel nélkül alárendeli magát a Szent Lélek vezetésének, minden téren fejlődni fog. (Review and Herald, 1887. július 19.) {ML 236.5}