Augusztus 22. - FELFAKADNAK A BŰNBÁNAT ÉS A HIT FORRÁSAI

Jézus nyomában járva {ML 238}   

„Nagy örömmel dicsérték az Urat, meghajoltak és leborultak.” (Krónika II. könyve 29,30) {ML 238.1}   

Ha az igazságot szeretettel és együttérzéssel mutatjuk be embertársainknak, házról házra járva, ez összhangban van Krisztus tanításaival: ezt adta feladatul a tanítványainak, amikor misszióútra küldte őket. Istent dicsérő énekek, szívből jövő imák és a Biblia egyszerű igazságainak bemutatása által sokakat elérünk, amikor családi körükben keressük fel őket. Az angyalok jelen lesznek, hogy meggyőzzék a szíveket. Jézus Krisztus ígérete így hangzik: „Veletek leszek minden napon.” Mennyei Segítőnk maradandó jelenlétének tudatában reménységgel, hittel és bátorsággal dolgozhatunk. (Review and Herald, 1907. november 21.) {ML 238.2}   

Szükség van azok szolgálatára, akik szépen tudnak énekelni, megáldva az éneklés adományával. Az ének az egyik leghatásosabb eszköz arra, hogy a lelki igazságok a szívekbe vésődjenek. A szent énekek szavai által felfakadnak a bűnbánat és a hit forrásai. A gyülekezeti tagokat, fiatalokat és időseket meg kell tanítanunk a világnak szóló utolsó üzenet hirdetésére. Ha alázatosan végzik szolgálatukat, Isten angyalai kísérik őket, és megtanítják nekik, hogyan emeljék fel szavukat énekben és imában, s hogyan hirdessék az evangélium korunknak szóló üzenetét. (Review and Herald, 1901. június 6.) {ML 238.3}   

Tanuljuk meg a legegyszerűbb énekeket, mert segítik házról házra végzett munkánkat, és a Szent Lélek befolyása által megérintik a szíveket. Krisztus gyakran énekelt Istent dicsérő éneket. Szívében öröm lakozott. A Szentírásból tudjuk, hogy a menny angyalai örülnek egy megtérő bűnösnek, és Isten énekléssel örvendez gyülekezetének (Sofóniás könyve 3,17). (Review and Herald, 1902. november 1.) {ML 238.4}   

Ha a tanítványokhoz hasonlóan helyről helyre járva elmondod a Megváltó szeretetének történetét, barátokat szerzel az igazság számára, és meg fogod látni munkád gyümölcsét. (Review and Herald, 1904. február 4.) {ML 238.5}