Augusztus 24. - SEGÍTSÜNK AZOKON, AKIK NEM TUDNAK SEGÍTENI MAGUKON!

Jézus nyomában járva {ML 240}   

„Nem az-e a böjt, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevidd?” (Ésaiás könyve 58,7) {ML 240.1}   

Milyen a tiszta, igaz vallás? Jézus Krisztus elmondta és megmutatta nekünk, hogy az igaz vallás a könyörület, együttérzés és szeretet gyakorlása az otthonban, a gyülekezetben és a világban. {ML 240.2}   

Gondoskodnunk kell azokról, akiknek szükségük van a szeretetünkre, kedvességünkre és segítségünkre. Mindig gondoljunk arra, hogy Krisztus képviselői vagyunk, ezért a kapott áldást meg kell osztanunk másokkal – de nem azokkal, akik visszafizethetik, hanem akik megbecsülik és értékelik az ajándékokat, amelyek betölthetik földi és lelki szükségleteiket. Akkor cselekszünk önzetlenül és Krisztus tanításával összhangban, ha olyan vendégeket hívunk, akiknek csak kevés örömük van, de mi fényt viszünk sivár életükbe, enyhítjük szenvedéseiket és szegénységüket. (Review and Herald, 1895. november 12.) {ML 240.3}   

Körülöttünk mindenhol ínséget látunk. Családok szenvednek elegendő étel híján, és kicsinyeik sírnak. A szegények házaiból hiányzik a megfelelő bútorzat és ágynemű. Sokan csak viskókban laknak, minden kényelmet nélkülözve. A szegények kiáltása feljut a mennybe. {ML 240.4}   

A szegények segítése alapvető feladata minden gyülekezetnek, amely hisz a jelenvaló igazságban. Az irgalmas samaritánus együttérzését kell kinyilvánítanunk, táplálva az éhezőket, a szegényeket, és behozva otthonunkba a kivetetteket – mindennap erőt és kegyelmet nyerve Istentől, aki képesít bennünket arra, hogy elérjük az emberi nyomor mélységeit, és segítsünk azokon, akik nem tudnak segíteni magukon. Ha ezt a munkát végezzük, alkalmunk lesz megismertetni velük a megfeszített Krisztust. (Bizonyságtételek, VI. köt., 385., 275. o.) {ML 240.5}