Augusztus 26. - SEGÍTSÜK AZ ELNYOMOTTAKAT!

Jézus nyomában járva {ML 242}   

„Tanuljatok jót tenni, törekedjetek az igazságra, segítsétek az elnyomottakat, pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét!” (Ésaiás könyve 1,17) {ML 242.1}   

Jézus, a drága Megváltó, a mi példaképünk, emberként sziklaszilárd volt az igazság és a kötelességek cselekvésében. Élete az igazi figyelmesség és udvariasság tökéletes szemléltetése volt. A kedvesség és szelídség jó illata áradt jelleméből. Mindig volt egy-egy vigasztaló és bátorító szava a szűkölködők és kizsákmányoltak számára, és mindig szeretettel tekintett rájuk. {ML 242.2}   

Amikor gondterhelt és elnyomott emberekkel találkozol, akik nem tudják, hová forduljanak segítségért, támogasd őket szívvel-lélekkel! Nem Isten terve az, hogy gyermekei magukba zárkózzanak és ne érdeklődjenek a náluk kevésbé szerencsések iránt. Gondolj arra, hogy Jézus értük ugyanúgy meghalt, mint érted. A kedvesség megnyitja számodra az utat, hogy segíts rajtuk, megnyerd bizalmukat, reményt és bátorságot önts szívükbe. (30. levél, 1887) {ML 242.3}   

Ne engedje meg senki, hogy üzleti érdekei megfosszák emberségességétől, jóindulatától! Kedves szavaink, bizalomkeltő tekintetünk, megértő közeledésünk nagy érték. A valóban udvarias és előzékeny emberek gyógyító és felemelő hatást gyakorolnak a szegényekre és elnyomottakra, a betegség és nyomor miatt lesújtottakra. Ne tartsuk vissza tőlük a gyógyító balzsamot, amelyet a kedves bánásmód jelent számukra! (30. levél, 1897) {ML 242.4}   

Az igazság, könyörületesség és minden jótétemény dicsérő éneket fakaszt a mennyben. Az Atya látja azokat, akik irgalmasan cselekszenek, és legértékesebb kincsei közé számlálja őket. „Az enyéim lesznek, így szól a Seregek Ura, azon a napon, amikor felveszem ékszereimet.” (Malakiás könyve 3,17) A szűkölködők és szenvedők érdekében véghezvitt minden cselekedetre úgy tekintenek a mennyben, mintha Jézussal tettük volna. (Bizonyságtételek, II. köt., 25. o.) {ML 242.5}