Január 24. - KINCS A SZÍVEMBEN

A Biblia az életemben {ML 28}   

„Végy oktatást (törvényt) az Ő szájából, és vésd szívedbe a beszédeit.” (Jób könyve 22,22) {ML 28.1}   

Számodra is az a legfontosabb, hogy soha ne hagyd abba a Szentírás tanulmányozását, gyűjtsd össze és őrizd a szívedben igazságait. A körülményeid folytán talán távol kerülsz a hívők közösségétől, és olyan helyen kell élned, ahol nem lesz meg az a kiváltságod, hogy találkozhass Isten gyermekeivel, ezért szükséged van rá, hogy Isten Igéjének kincseit a szívedbe rejtsd. (Bible Echo, 1892. október 15.) {ML 28.2}   

Az igei kinyilatkoztatás Isten bölcsességének kincseit tartalmazza. Cselekedj bölcsen: fogadd be és őrizd meg elmédben az igazság értékes kijelentéseit! Őrizd a szívedben Isten ígéreteit – a megpróbáltatások idején ezek az ígéretek a mennyei vigasztalás üdítő forrásai lesznek számodra. (25. levél, 1903) {ML 28.3}   

A kísértések sokszor ellenállhatatlannak tűnnek, mivel a megkísértett ember az ima és a Biblia tanulmányozásának elhanyagolása miatt nem tud szembeszállni Sátánnal, holott a Szentírás fegyvereivel ezt megtehetné. De angyalok veszik körül azokat, akik készek elfogadni az isteni tanítást. A nehézségek idején az angyalok emlékezetünkbe idézik a bibliai igazságokat, amelyek a segítségünkre lesznek. Így, amikor az ellenség áradatként tör ránk, az Úr zászlót bont ellene, Isten őriz bennünket Szentlelke által. (A nagy küzdelem, 600. o.) {ML 28.4}   

Aki megőrzi szívében Isten Igéjének igazságait, erőt nyer Sátán kísértései ellen, a tisztátalan gondolatok és szentségtelen tettek elkövetése ellen. (Youth's Instructor, 1892. július 28.) {ML 28.5}   

Ragaszkodj állhatatosan a Szentíráshoz! Minél többet tanulmányozod az Igét, minél többet gondolkodsz rajta, elméd és szíved annál jobban megerősödik a Biblia bátorításainak és ígéreteinek áldott szavai által. (76. levél, 1901) {ML 28.6}   

Véssük emlékezetünkbe a Szentírás drága ígéreteit, úgy, hogy ha megfosztanak bennünket a Bibliánktól, szavai akkor is bátorításunkra szolgáljanak. (Review and Herald, 1906. január 6.) {ML 28.7}