Szeptember 7. - DÁNIEL MÉRTÉKLETES ÉLETE

Megszentelődés {ML 254}   

„Dániel elhatározta szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ő iszik, s kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.” (Dániel könyve 1,8) {ML 254.1}   

Dániel élete ihletett szemléltetése annak, hogy mi alkotja a megszentelt jellemet. Tanítást nyújt mindenki, de főként a fiatalok számára. Isten követelményeinek pontos teljesítése jó hatást gyakorol a testi-lelki egészségünkre. A legmagasabb erkölcsi nívó és szellemi teljesítmény eléréséhez arra van szükségünk, hogy Istentől kérjünk bölcsességet és erőt, s minden szokásunkban megőrizzük a mértékletességet. Dániel és társai tapasztalatában a mennyei elvekhez ragaszkodás győzelmének példáját látjuk az étvágy kísértése felett. Példájuk azt mutatja, hogy vallási meggyőződésünk által győzhetünk a kívánságaink felett, és hűek maradhatunk Isten kívánalmaihoz, még ha áldozatot kell is hoznunk ezért. (…) {ML 254.2}   

Dániel a Mindenható hűséges szolgája volt. Hosszú életében mindvégig a Teremtőjéért végzett nemes cselekedetek jellemezték. Megingathatatlan hűsége, tiszta jelleme Isten előtti alázatosságával és bűnbánatával az igazi megszentelődés ihletett szemléltetése. (The Sanctified Life, 18–19., 39. o.) {ML 254.3}   

Akik igazán megszentelődtek, bárhol legyenek is, nem engednek az erkölcsi színvonalból. Helyes szokásaik megőrzése által Dánielhez hasonlóan példát adnak másoknak is a mértékletességre és önmegtagadásra. {ML 254.4}   

Gondosan kell irányítanunk szokásainkat, hogy megőrizzük minden képességünket, teljes életerőnket Krisztus szolgálatára. (The Gospel Herald, 1882. november) {ML 254.5}   

***** {ML 254}   

Ha megőrizzük a világosságot, amelyet Isten adott az egészségreformra vonatkozólag, fontos segítséget kapunk ahhoz, hogy törekvésünk megvalósulhasson: megszentelődjünk az igazság által, és alkalmassá váljunk a halhatatlanság elnyerésére. (Counsels on Diet and Foods, 59. o.) {ML 254.6}