Szeptember 15. - AZ IGAZSÁG FELEMEL

Az igazság megszentelő ereje {ML 262}   

„Testvéreim, ajánllak titeket Istennek és az Ő kegyelmessége Igéjének, aki felépíthet benneteket, és adhat nektek örökséget minden megszentelt között.” (Apostolok cselekedetei 20,32) {ML 262.1}   

Az Isten által ihletett drága hit erőt ad és nemes jellemet alakít ki bennünk. Míg Isten jóságánál, kegyelménél és szereteténél időzünk, egyre tisztábban értjük meg az igazságot, szent vágy ébred bennünk a tiszta szív és nemes gondolatok után. Lelkünk a szent gondolatoknál időzve, Istennel érintkezve és az Ő Igéjének tanulmányozása segítségével átalakul. Az igazság oly magasztos, messze terjedő, olyan mély és széles, hogy énünk elvész szemeink elől. Szívünk meglágyul, meghajlunk Isten előtt alázatosságban, kedvességben és szeretetben. {ML 262.2}   

A szent engedelmesség által fejlődnek természetes képességeink. Az élet Igéjének tanulmányozása nemesbíti a tanulók gondolkodását, és széles látókörűvé teszi őket. Ha tiszta gondolkodásúak, szellemi képességeik is egyre növekednek. Oly mértékben nevelhetik és fegyelmezhetik magukat, hogy a körülöttük levő emberek megláthatják, mivé lehetnek és mit tehetnek azok, akik kapcsolatban állnak a bölcsesség és erő Istenével. (The Signs of the Times, 1906. október 19.) {ML 262.3}   

Isten igazsága sohasem alacsonyítja le azt, aki befogadja. A szívünkbe fogadott igazság mindig felemelő befolyást gyakorol ránk. {ML 262.4}   

Akik megszentelődtek az igazság által, élő tanúi megszentelő erejének, s így a feltámadt Megváltó képviselői is. Jézus Krisztus vallása finomítja és fejleszti ízlésüket, megszenteli ítélőképességüket, felemeli és megtisztítja lelküket, s így a keresztényt egyre alkalmasabbá teszi arra, hogy csatlakozhasson a mennyei angyalokhoz. (…) {ML 262.5}   

Isten azt kívánja, hogy magasztos és tiszta gondolatokkal foglalkozzunk. Ha megbecsüljük az Igét, s ezzel a lelkülettel olvassuk a Biblia csak egyetlen részét is, mindig áldásos, hasznos gondolatokat nyerünk belőle, amelyek a segítségünkre lesznek. (Review and Herald, 1889. december 3.) {ML 262.6}