Január 25. - REGGELI ÉS ESTI ISTENTISZTELET

Családi istentisztelet az életemben {ML 29}   

„Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk térdre az Úr előtt, a mi Alkotónk előtt!” (95. zsoltár, 6) {ML 29.1}   

Isten figyelemmel kíséri földi gyermekeinek családi életét. Angyalok veszik körül az imádkozókat. Szálljon fel imánk a mennybe minden reggel és alkonyatkor, bízva Megváltónk érdemeiben! A menny szeretettel figyel minden imádkozó családra. (19. kézirat, 1900) {ML 29.2}   

Jöjjetek az Úrhoz alázatban, készséges szívvel, átérezve, mennyi kísértés és veszély fenyeget benneteket és gyermekeiteket! Hit által kérjétek gyermekeitek számára Isten gondoskodását. A szolgáló angyalok megőrzik azokat a gyermekeket, akiket szüleik ily módon Istennek szenteltek. (Testimonies for the Church, I., 397–398. o.) {ML 29.3}   

A családi áhítat ne a körülményektől függjön! Ne csupán alkalomszerűen imádkozzatok, hogy azután elhanyagoljátok, amikor sok a munkátok. Ha nem gyűltök össze rendszeresen hálát adni Istennek, akkor gyermekeitek nem tekintik fontosnak az imát. Pedig az ima nélkülözhetetlen Isten gyermekei számára. Hálaáldozatok szálljanak fel Teremtőnk elé reggel és este! A zsoltáríró így szól: „Jöjjetek, énekeljünk az Úrnak, zengjünk örömmel a mi üdvösségünk Kősziklájának!” (66. zsoltár, 2) (12. kézirat, 1898) {ML 29.4}   

Az Úr imádásában örömet találunk. Isten azt kívánja, hogy akik eljönnek Őt imádni, az összejövetelről értékes gondolatokat vigyenek magukkal szeretetéről és gondviseléséről, amelyek felüdítik és bátorítják őket – s ezáltal kegyelmet nyerjenek ahhoz, hogy mindenben, amivel a hétköznapokban foglalkoznak, becsületesen és hűségesen járjanak el. (Krisztushoz vezető lépések, 97. o.) {ML 29.5}   

Otthonunkban kis gyülekezetet alakíthatunk, hogy együtt tisztelhessük és dicsőíthessük Megváltónkat. (…) {ML 29.6}   

***** {ML 29}   

Ha valóban tartalmas és felemelő az otthoni vallásos életünk, akkor a gyülekezeti életünk is az lesz. (70., 102–103. kézirat, keltezés nélkül) {ML 29.7}