Szeptember 19. - AZ IGAZSÁG GYŐZNI FOG

Az igazság megszentelő ereje {ML 266}   

„Nyissátok ki a kapukat, hadd vonuljon be az igaz nép, az igazság megőrzője!” (Ésaiás könyve 26,2) {ML 266.1}   

Fogadjuk a szívünkbe Isten igazságát, és határozzuk el, hogy megvívjuk az Úr harcait, ha győztesen akarunk kikerülni az igazságért folyó végső küzdelemből – mert az igazság dicső győzelmet fog aratni. Ha igyekszel mások áldására szolgálni, Isten téged is megáld. Tegyük meg mindazt a jót, amit csak lehetséges, hogy megdicsőíthessük Istent, és embertársaink áldására lehessünk! (Review and Herald, 1891. május 5.) {ML 266.2}   

A gyülekezet Isten eszköze az igazság hirdetésére, és különleges munkára nyert felhatalmazást az Úrtól. Ha a gyülekezet hűséges Istenhez és engedelmeskedik minden parancsolatának, akkor nyilvánvalóvá válik életében az isteni kegyelem fensége. Ha hű marad fogadalmához, ha tiszteli az Urat, Izrael Istenét, akkor nincs hatalom, amely megállhatna vele szemben. {ML 266.3}   

Az apostolok szíve Istenért és az Ő ügyéért dobogott, s ez indította őket arra, hogy hatalmas erővel hirdessék az evangéliumot. Vajon ne tüzelje a mi szívünket is az elhatározás, hogy elmondjuk a körülöttünk élőknek a megváltó szeretet és a megfeszített Krisztus történetét? Minden keresztény kiváltsága, hogy ne csak várja, hanem siettesse is a Megváltó eljövetelét. {ML 266.4}   

Ha a gyülekezet felölti Krisztus igazságának ruháját, és felbontja a világgal kötött minden szövetségét, akkor ragyogó, dicsőséges nap hajnala virrad rá. Isten ígérete biztos, mindörökké megáll: követőit örök tökéletességgé (Zsidókhoz írt levél 7,28) és sok nemzedék örömévé teszi. Az igazság, amelyet sokan megvetnek és visszautasítanak, győzni fog. Habár időnként látszólag késett, előrehaladását sohasem gátolhatták meg. Amikor Isten üzenete ellenállással találkozik, Ő megnöveli erejét, hogy nagyobb befolyást gyakorolhasson. Isteni erővel felruházva utat vág magának a legnagyobb akadályokon át, és legyőz minden nehézséget. (Az apostolok története, 600–601. o.) {ML 266.5}