Szeptember 20. - AZ EGYETLEN KINCS, AMELYET MAGUNKKAL VIHETÜNK

A jellem tökéletesítése {ML 267}   

„Mivelhogy ilyen ígéreteink vannak, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelődésünket.” (Korinthusi II. levél 7,1) {ML 267.1}   

Az igaz jellem egy egész élet munkája, imádkozva elmélkedés eredménye, amelyhez egy magasztos cél kapcsolódik. A jellem kiválósága a saját erőfeszítésed gyümölcse – bátoríthatnak barátok, de nem végezhetik el helyetted a munkát. A vágyakozás, sóhajtozás, álmodozás sohasem tehet téged jobbá. Istenbe kell kapaszkodnod. (Review and Herald, 1884. augusztus 26.) {ML 267.2}   

Az otthon tűzhelyénél folytatott meghitt beszélgetések, az olvasott könyvek, az üzleti ügyek lebonyolításának módja mind eszközök a jellemünk fejlesztéséhez, és napról napra formálva bennünket, végül eldöntik örök sorsunkat. (Youth’s Instructor, 1893. november 23.) {ML 267.3}   

A kiemelkedő szellemi képesség vagy a lángelme még nem jelent nemes jellemet, mert sokan, akik e tulajdonságok birtokosai, tökéletlen jelleműek. A hírnév sem tesz nemes jelleművé. Nemes jellem a lélek kiválósága, amely megnyilatkozik a magatartásunkban. (Youth’s Instructor, 1886. november 3.) {ML 267.4}   

Az Isten hasonlatosságára átalakult jellem az egyetlen kincs, amelyet ebből a világból magunkkal vihetünk az örök életbe. Akik e világon Krisztus iskolájába járnak, magukkal visznek majd mennyei otthonukba minden szerzett készséget, és a mennyben is folyamatos fejlődésben lesz részük. (Üzenet az ifjúságnak, 100–101. o.) {ML 267.5}   

A nemes jellem értékesebb az aranynál és ezüstnél. Nem befolyásolja a megfélemlítés vagy kudarc, és ama napon, amikor a földi vagyon megsemmisül, gazdagon kárpótol mindenért. A feddhetetlenség, határozottság és kitartás olyan erények, amelyek elérésére törekednünk kell, mert hatalommal ruháznak fel, erőt adva ahhoz, hogy jót tegyünk, ellenálljunk a gonosznak, és elviseljük az ellenségeskedést. (Counsel and Practice on Tithe, 225–226. o.) {ML 267.6}