Szeptember 24. - HA SZERETNÉNK KRISZTUS MUNKATÁRSAI LENNI…

A jellem tökéletesítése {ML 271}   

„Legyetek tökéletesek, amiképpen a ti mennyei Atyátok is tökéletes.” (Máté evangéliuma 5,48) {ML 271.1}   

Isten csak azokat fogadhatja el, akik elhatározták, hogy magas célt tűznek ki. Teremtőnk arra hív minden embert, hogy tegye meg a tőle telhető legjobbat. Erkölcsi tökéletességet kíván mindnyájunktól. Soha ne távolodjunk el az igazságtól azért, hogy alkalmazkodjunk örökölt hajlamainkhoz vagy rossz szokásainkhoz. Meg kell értenünk, hogy a jellem tökéletlensége: bűn. Minden nemes jellemtulajdonság Istenben lakozik, tökéletes, harmonikus egészet alkotva – ezért mindenki, aki elfogadja Jézus Krisztust személyes Megváltójának, abban a kiváltságban részesül, hogy elnyeri ezeket a jellemtulajdonságokat. {ML 271.2}   

Ha szeretnénk Krisztus munkatársai lenni, törekedjünk a gondolkodásunk és testünk minden szervének tökéletesítésére. Az igazi nevelés a testi-szellemi-lelki erők és képességek előkészítése minden kötelesség elvégzésére; a test, az értelem és a lélek ránevelése Isten szolgálatára. Ez a nevelés megmarad az örök életre. {ML 271.3}   

Jézus nem ígérte, hogy a tökéletes jellem elérése könnyű. A nemes, tiszta jellem nem örökölhető. Nem véletlenül nyerjük el, hanem csak saját erőfeszítéseink és Krisztus kegyelme által. Isten adja a talentumokat, az értelmi képességeinket, és mi fejlesztjük a jellemet, amely az „én” elleni kemény harc közben formálódik. Komolyan vizsgáljuk meg önmagunkat, és egyetlen fogyatékos jellemvonásunkat se tűrjük meg! {ML 271.4}   

Ne hivatkozzunk arra, hogy nem tudjuk elhagyni a jellemhibáinkat! A nehézség a megszenteletlen szívből ered, és abból, ha nem akarjuk elfogadni Isten irányítását. (Krisztus példázatai, 330–331. o.) {ML 271.5}   

Krisztus akaratának elfogadása a tökéletes férfiúság helyreállítását jelenti. (The Ministry of Healing, 131. o.) {ML 271.6}