Szeptember 25. - AZ IGAZSÁG RUHÁJA

A jellem tökéletesítése {ML 272}   

„És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei.” (Jelenések könyve 19,8) {ML 272.1}   

A menyegzői ruha (…) Krisztus követőinek tiszta jellemét ábrázolja. Az egyház abban a kiváltságban részesült, hogy „felöltözzék tiszta és fehér gyolcsba”, s nincs rajta semmi folt, ránc, vagy valami hasonló. A Szentírás szerint a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei, a szentek igazsága. Krisztus igazságát, feddhetetlen jellemét Isten hit által beszámítja mindazoknak, akik elfogadják Jézust személyes Megváltójuknak. (…) {ML 272.2}   

A mennyei szövőszéken szőtt ruhában az emberi elgondolások egyetlen szála sincsen. Krisztus az Ő emberi természetében tökéletes jellemet fejlesztett, amelyet szeretne nekünk ajándékozni. (…) {ML 272.3}   

Amikor alárendeljük magunkat Krisztusnak, szívünk egyesül Megváltónk szívével, akaratunk eggyé lesz akaratával, gondolkodásunk azonos lesz az övével, azaz az Ő életét éljük. Ezt jelenti, hogy felöltözünk Krisztus igazságának ruháiba. {ML 272.4}   

Az igazságosság helyes cselekvést jelent, és mindenkit a tettei szerint fognak megítélni. Jellemünk a tetteinkben nyilvánul meg. (…) {ML 272.5}   

Tanítsuk meg a gyermekeket és a fiatalokat, hogy a mennyei szövőszéken készült királyi ruhát válasszák maguknak, a „tiszta, fehér gyolcsot”, amelyet minden szent viselni fog. Ez a ruha Krisztus feddhetetlen jelleme, amelyet minden ember ingyen felölthet. S mindazok, akik elfogadják, már ezen a földön is ebben járnak. (Nevelés, 249. o.) {ML 272.6}   

Krisztus igazságának hófehér ruhájába öltözve helyet kapunk a Király ünnepségén. Csatlakozhatunk a sokasághoz, amelynek tagjai „megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében”. (Krisztus példázatai, 310–312., 315. o.) {ML 272.7}