Október 3. - ISTEN TÍZ PARANCSA MINDEN JÓ TÖRVÉNY ALAPJA

A jellem tökéletesítése {ML 280}   

„Mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvériséget, féljétek Istent! Tiszteljétek a királyt! Szolgák, engedelmeskedjetek gazdáitoknak, nemcsak a jóknak és kíméleteseknek, hanem a szívteleneknek is.” (Péter apostol I. levele 2,17–18) {ML 280.1}   

Az apostol világosan elénk tárja, milyen magatartást tanúsítsanak a hívők a polgári hatóságok iránt: „Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak mint feljebbvalónak, akár helytartóknak, akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.” (Péter I. levele 2,13–17) (Az apostolok története, 522. o.) {ML 280.2}   

Kötelességünk engedelmeskedni az ország törvényeinek, kivéve, ha ellenkeznek Isten magasabb rendű törvényével, amelyet jól hallhatóan jelentett ki a Sínai-hegyen, és saját ujjával vésett kőtáblákra. (…) Isten tíz parancsa képezi az alapját minden igaz és jó törvénynek. Akik szeretik Isten törvényét, azok alkalmazkodni fognak az országuk minden jó törvényéhez. (Bizonyságtételek, I. köt., 361–362. o.) {ML 280.3}   

El kell ismernünk az emberi kormányzatot mint isteni rendelést: szent kötelességünk az iránta való engedelmesség a törvényesség keretein belül. Azonban ha rendelkezései ellenkeznek Isten akaratával, akkor „inkább kell engedelmeskednünk Istennek, mint embereknek”. Isten Igéje minden emberi törvényhozás felett áll, Teremtőnk rendelkezéseit ne tegyük félre az egyház vagy az állam előírásai kedvéért! Az „így szól az Úr” magasabb rendű, mint az „így szól az egyház” vagy „így szól az állam”. Krisztus koronáját a földi hatalmasságok koronái fölé kell helyeznünk. {ML 280.4}   

Azonban nem szólhatunk megvetően a kormányzatról és a hatóságokról, kimondott vagy leírt szavainkat gondosan meg kell fontolnunk. (Az apostolok története, 69. o.) {ML 280.5}   

***** {ML 280}   

{ML 280.6}