Október 6. - ISTEN IGÉJÉNEK TISZTELETE

A jellem tökéletesítése {ML 283}   

„Engedelmeskedjetek az én szómnak, és én Istenetekké leszek, ti pedig az én népemmé lesztek, s mind csak azon az úton járjatok, amelyre utasítottalak titeket, hogy jól legyen dolgotok.” (Jeremiás próféta könyve 7,23) {ML 283.1}   

Mindnyájunknak tiszta látásra van szükségünk, hogy igazán megismerjük a megváltás tervét. Szükségünk van arra, hogy szívünket átjárja a Megváltó szeretete. Amikor a Szentírást kutatod, az élet Igéjéből táplálkozol, ezért gondolj arra, hogy a Biblia által Isten szól a lelkedhez. A Bibliában Isten tanácsát halljuk az élet minden fontos kérdésével kapcsolatban. Útmutatásai az örök érdekeinket tartják szem előtt, és a földi dolgokkal kapcsolatban is sokat tanulhatunk belőlük. Tanításai mindig megfelelnek különleges körülményeinknek, előkészítenek bennünket a próbák elviselésére, és alkalmassá tesznek Istentől kapott feladataink elvégzésére. (94. levél, 1893) {ML 283.2}   

A Biblia Isten hangján szól hozzánk, éppen olyan bizonyosan, mintha a saját fülünkkel hallhatnánk az Úr szavát. Ha felismernénk ezt, milyen áhítattal tudnánk megnyitni Isten Igéjét, és milyen komolyan kutatnánk tanításait! A Szentírás olvasását és a róla való elmélkedést a Mindenható előtti önvizsgálatnak tekintenénk. (The Signs of the Times, 1906. április 4.) {ML 283.3}   

Isten Igéjét tisztelettel és őszinte vágyakozással nyissuk meg, hogy megismerjük Isten ránk vonatkozó akaratát. Így mennyei angyalok vezetnek bennünket a Biblia-tanulmányozás során, és megértjük, hogy Isten szól hozzánk Igéjében. A Mindenható fogadótermében vagyunk. Isten jelenlétében Krisztus elfoglalja az Őt megillető helyet a szívünkben. (The Signs of the Times, 1906. március 28.) {ML 283.4}   

Mutasd meg, hogy tiszteletben tartod és megbecsülöd a hitedet azáltal, hogy tisztelettel beszélsz a szent dolgokról. Soha ne engedjük meg, hogy könnyelmű vagy tréfás kifejezés hagyja el ajkunkat, amikor a Szentírás szavait idézzük. Ha kezedbe veszed a Bibliát, gondolj arra, hogy szent földön állsz. (Fundamentals of Christian Education, 194–195. o.) {ML 283.5}