Október 8. - ISTEN KÉPVISELŐI

A jellem tökéletesítése {ML 285}   

„Az Úr, az ő atyáik Istene elküldte hozzájuk követeit jó idején, mert részvéttel volt az Ő népe és lakhelye iránt. De ők Isten követeit kigúnyolták, az Ő beszédét megvetették, és prófétáival gúnyt űztek, míg végül haragja felgerjedt népe ellen, és többé nem volt segítség.” (Krónikák II. könyve 36,15–16) {ML 285.1}   

Pál úgy mutatja be Isten követeinek munkáját, mint amelynek a célja az, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban (Kolossébelieknek írt levél 1,28). {ML 285.2}   

A fiatalok nevelése és képzése olyan legyen, hogy felébressze bennük a szent iránti tiszteletet, és szent áhítatra ihlesse őket Isten házában. Sokan, akik a mennyei Király gyermekeinek vallják magukat, nem értékelik igazán az örökkévaló dolgok szentségét. {ML 285.3}   

Ritkán tanítják őket arra, hogy a lelkész Isten követe, s az általa hirdetett üzenet Isten egyik eszköze az emberek üdvössége érdekében. Ezért mindazok számára, akik meghallhatják ezt az üzenetet, élet illata lesz az életre, vagy halál illata a halálra (Korinthusi II. levél 2,15–16). {ML 285.4}   

Sokan bírálják otthon az istentiszteletet, egyes kijelentéseket helyeselnek, más megfogalmazásokat kárhoztatnak. Ha az Ige szolgálatában a szónok hibát követ el, ne merészeljük ezt felhánytorgatni! Csak a jó munkájáról beszéljünk, a jó gondolatokról, amelyeket említett, mert ezekre úgy kell figyelnünk, mint amelyek Istentől származnak. {ML 285.5}   

Ha az igazi istentisztelet helyes elveit nem fogadjuk el, közönségessé tesszük, ami szent és örökkévaló. Így az igazság hitvallói megsértik Istent, és gyalázatot hoznak a vallásra. Alantas felfogásukkal sohasem tudnák értékelni a tiszta és szent mennyet, és nem készülnek fel arra, hogy csatlakozzanak a mennyei udvarokban élő imádkozókhoz, ahol minden tiszta és tökéletes, s mindenki teljes tiszteletet tanúsít Isten és szent akarata iránt. (Bizonyságtételek, V. köt., 496–500. o.) {ML 285.6}   

{ML 285.7}